Çocuk gelin bahane LGTB şahane!

İlgili video

Türkiye.. 2018 Mart..

   Bir taraftan İslam’da kadın ve çocuk hakları masaya yatırılıp, din; akraba ihalesi veya parti tüzüğüymüş gibi güncellenmek istenir ve, İslam ve ehli tahkir edilirken; bir taraftan LGTB başta olmak üzere bin bir türlü pislik taltif edilip resmileştiriliyor.. Artık normal bir bekar gencin bir başka bekar gençle flörtünü fuhşunu haşa masumane bir şey gibi görür arar oldu çoğu eski nesil.. Bin bir türlü medya ve sosyal medya ile bin bir çeşit cinsel (erotizm, bad word ografi, fuhuş, aldatma vs) ve sadist (mafyalık ve şiddet)  ve kapitalist (tüketim çılgınlığı) sapkınlık teşvik ediliyor..

   Kadına özgürlük sloganları ile İslam’a bir ayar çekilmek isteniyor. Feminizmin geçici de olsa bir zafer sarhoşluğudur almış başını gidiyor. Tüm yasalar erkek aleyhinde. Tüm yayınlar erkek aleyhinde. Neredeyse tüm evlilik ve boşanmalarda, ve çeşitli davalarda sürekli erkekler mağdur ediliyor. Şeriatımızda ve fıtratta ve örfte çocuğun birinci derecede velisi babası iken kul uydurması beşeri hukukta boşanmış ailelerde çocuklar yetim gibi babasız büyütülüyor, adeta hapishane görüş günü periyodunda, ayda bir iki defa belli saat aralığında çocuğunu ancak görebiliyor babalar. Bazısı bunu da göremiyor. Çocuk haczi diye bir zulüm var. On gün evli kaldığı ve sözgelimi nefretleşip ayrıldığı birine on yıl haraç verip mağdur ediliyor erkekler.. Nefret ettiğin ve yüzünü bile unuttuğun birine senelerce lanet olsun haram zıkkım olsun diyerek haraç vermek..

   “Bak, beni taciz etti diye basarım çığlığı, hayatın kayar!” şantajı artık göstere göstere yapılır oldu, haberlere konu olmakta. Şeriatımızda samimi beyanla itirafla veya gerekli şahitlerle isbat olmadıkça ( http://www.ayncalut.com/osmanlida-mahalle-baskisi/ ) kimse töhmet altına alınamaz yani “Beraat-i zımme” esasken, mevcut beşeri yasalara göre kadınlardan isteyen istediği erkeğe istediği iftirayı atıp hayatını mahvedebilme hakkına sahip. ( http://www.cocukaile.net/erkege-siddete-dur-de/ ) Ve yakında sokaklara tanrıça Kybele heykelleri de dikilirse şaşırmayacağız! Zaten Yunan, Helen ve Roma küfür ve ahlaksızlığına dönüş halindeyiz. ( http://www.ayncalut.com/avmleri-boykot/ )

   Cinsel sapkınlıklar bir taraftan, artan şiddet ve sahtekarlık, dolandırıcılıklar bir taraftan.. Dünyanın en büyük adliye saraylarına sahip olmakla övünen bir batıl düzen söz konusu.. Halkın “nüfus”unun binde biri bir sayıya tekabül eden ama “nüfuz”u çok fazla bir elit azınlığın, ( http://www.ayncalut.com/ulema-ve-umeradan-darul-islam-darul-kufur/ ) tüm gelirin binde dokuz yüz doksan dokuzuna çöktüğü, nüfusun binde dokuz yüz doksan dokuzuna da gelirin binde birinin paycık edildiği ve yani böylece hemen herkesin adeta eşek gibi çalışıp ama az kazandığı, küfri yasaların asır boyunca batıdan alınmasına paralel olarak bütün milli olması gereken kurumların yabancılara peşkeş çekildiği, bir avuç elit dışında herkesin parya olduğu bir küfür sisteminde, toplumun ne kadar rezalet içinde olduğunun kanıtı olan adliye sarayları yani zirve yapmış suç oranları ile övünmek çok trajikomik bir şey.. ( http://www.ayncalut.com/beseri-nizamlar-ve-kokusan-halklar/ ) Rejim değişecek sanan bir kısım muhafazakar zenadıka, islam’ın değiştirilmeye çalışıldığını hala daha fark edemiyor.. Şehirlerin tabii-coğrafi ve tarihi-manevi silüetleri betonlar, gökdelenler, avm ve başka başka pisliklerle işgal edilip ifsad edilirken;  maden, hes, yandaş sanayi ve tatil alanları uğruna kırlar, ormanlar, denizler, ırmaklar, ve tarım arazileri mahvediliyor, dereler çaylar kurutuluyor, çevre hoyratça kirletiliyor ve yok ediliyor, “Ekin” yani Alem de “Nesil” yani Adem de ifsad ediliyor..

   Tağuti beşeri nizamlardan ne beklenir ki.. Ve din ve tarih ecdad sloganlarıyla yapılan bütün bu zulüm ve haksızlıkların çarpıklıkların faturasını dine ve tarihe kesmek için pusuda bekleyen diğer bir kafir zümre yani laikçi kafirlerin hakaretleri küstahlıkları arttıkça artıyor.. AKP tarafından işlenen her cürümü dine ve tarihe mal etmek ve saldırmak için pusuda bekleyen CHP ve sair muhaliflerin din ve tarih düşmanlığı sınır tanımıyor.. Her durumu fırsata çevirmeyi beceriyorlar.. Ülke siyasetinin ve ekonomisinin ve hukukunun gerek laikçi gerek muhafazakar bir “elit” zümre tarafından tayin edilmekte olduğu gitgide daha da belirginleşiyor.. Eskiden bir işte yol alıp ilerlemek büyümek isteyen Lions, Rotary, Mason ve nihayetinde Büyük Kulüp’e üye olurdu.. Şimdi buna alternatif olarak bir de Tarikatlar, Cemaatlar ve sağ Partiler var.. Laikçi isen Mason, Lions, Rotary, Muhafazakar isen Tarikat, Cemaat, Parti.. Yolunda olana yol çok yani.. Yol almak her zaman mümkün.. Hak yola girmedikten sonra; bir yolunu bulup bir şekilde zengin olmak mümkün vesselam..

   Dönelim başlıktaki konuya.. Bu sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ve içinde olduğu hafta Türkiye’de çok ibretlik hadiselere sahne oldu.. Yahudi-Sabetay-Mason-Safevi lobiler çalışıyor..

   Bir giyim firması(?) yine Feminist bir çalışmaya imza attı. Bir çok “Azınlık” tarafından iştirak ile yapılan bir videoda “Kadına kadın diyoruz, çocuğa çocuk” sloganı ile çocuk gelinlere dikkat çekmek istediği havası verip hem yasal olarak reşit olmadan evlenenlere ahlaksız imasında bulundu ve hem de aynı zamanda eşcinselleri LGTB’yi meşrulaştırmaya çalıştı. Videoda çeşitli mahlukat sırayla kendisini “Kadın” ve sonunda da ergen bir genç kız kendini “Çocuk” diye tanıtırken araya itinayla yerleştirilmiş bir adet TRANS da kendini “Kadın” diye tanıtıyor..

   Böylece hem her zamanki gibi erken evlilik çirkin gösterilirken hem de homoseksüellik veya erkekten kadına dönmelik vs güzel bir şey gibi gösteriliyor.. Bir taşla iki kuş.. Türk milletine iki ayrı kurşun sıkılmıştır!

   İşin en acı en ibretlik en vahim tarafı ise gerek CHP’ye yakın tv kanalları gerek AKP’ye yakın olanları, bir çok ana medya bu sözde kamu spotunu günlerce yayınladı.. ‘Kamu’nun bütün değerlerine küfreden bu videoya halktan ve bin bir çeşit medyadan hiç kimsenin ses çıkartmamış, çıkartamayacak kadar köreltilmiş, uyutulup uyuşturulmuş, tepkisizleştirilmiş, ve korkutulup sindirilmiş olması hepsinden vahim bir durumdur!..

   Bir çoğumuzun annesi 16-20 yaşlarında, babası da 18-25 arası yaşlarda olduğu halde evlenmiştir. Bin yıllık İslami Türk tarihi de evvelki devirler de hep böyle olagelmiştir. Hatta Türkmen ve Yörük Anadolu insanının asırlarca bundan da daha genç yaşlarda izdivaç yapageldiğini bizzat tarihi vesikalardan ve halk tevatüründen ve de kültürümüzden, şiirlerden türkülerden bile hatta, rahatlıkla görebilmekteyiz.  http://www.ayncalut.com/karacaoglan-hakkinda-suc-duyurusu/ )

   Şahsen misal vermek gerekirse, bu gün emekli muallim ve halk kültürü araştırmacısı olan pederimiz 25 yaşında iken, validemiz 17 yaşında kendi arzusu ve rızasıyla evlendirilmiş ve bu akıncı kurt tevellüd etmiştir. Validemiz babamıza hala daha aşıktır.

   Şimdi.. Bir düşünmem lazım. Tüm TÜRK’lere tavsiyem aynı şeyi yapmalarıdır; şöyle bir durup düşünün; Bu Yahudi-Sabetay-Mason ve Safevi köpekler bu tür yayınlarla ne demek istiyor? Bizim genç evlilik yapmış validelerimize ve asırlar boyu bu surette izdivaç yapmış ninelerimize “Çocuk Gelin” ve baba ve atalarımıza da “Sapık” demek istiyor! Bizim şerefli atalarımızın kadına bakışı yerli ve yabancı bütün kaynaklarda aşikardır. Kimse bize kadın hakkı hukuku dersi veremez! (http://www.ayncalut.com/hilafet-devletinde-hanimlarin-haklari/ )

   Bu gayri milli azınlıkların Allah’ın yaratmasına, hikmete, insan fıtratına ve Allah’ın yasalarına, islam şeriatına düşman yayınlarından da görüleceği üzere asıl sapık kendileri olup, din, tarih, örf, kültür düşmanlığı yapıyor ve beşer ürünü tağuti anayasalarının arkasına saklanıyorlar.

   Bir yandan şeriat ve fıtratta olan hakikate, insanın tabiatına küfrederken; bir yandan da ucube mutant olan kendilerinin flört denen fuhuş, komünal fuhuş, homoseksüellik, dönmelik vs LGTB sapıklıklarını İslam Ümmeti’ne dayatıyorlar!  (Bir adım sonrası Ensest’tir bunun. Ki aynı kesimler onu da teşvik ettiler vaktiyle:  http://www.haber7.com/foto-galeri/22862-devlet-tiyatrosunda-sok-eden-oyun )

   Kardeşim dileyen dilediği yaşta evlensin! Tutan yok! Sizin kadınlarınız ister otuzunda evlensin ister teneşirden evvel son çıkış olarak kırkında.. İster Ayşen Gruda tiplemesi gibi olsunlar İsterse rahibe olsunlar! Kendileri bilir. Ama İslam’a ve Türk Kültürü’ne saldırmayın kuduz köpekler gibi! Türk Milleti’nin genetiğine kasteden herkes bedelini ödeyecektir! Ama er ama geç..

   Rahibe demişken.. Dindar bir Yahudi veya Hıristiyan; Ehli Kitap kafir olup bu Kitapsız kafir ve cinsi sapıklardan bin kat ehvendir! Onların kestiği helal hayvan yenilebilir, ve onlardan kız alınıp evlenilebilir. Bu Müşrik ve ilkel din statüsündeki Ateist, Sekülerist, Komünist, Demokrat, Safevi vs kitapsız kafirlerin ne kestiği murdar yenir, ne de onlardan kız alınır!

   Bu arada, biz Akıncı’yız. Akıncı töresidir; feminist kafirler çatlasa da patlasa da; dört hatun alır kırk çocuk yaparız! Kürşad kırklısı gibi.. Çetedir (Akıncı Ocaklarında bir birim adı) tüm evlatlar, dava omuzlamak üzere talim terbiye görürler! Sizin soyunuz kurudukça bizim neslimiz artacak biiznillah.. Kırklar veya Kurtlar.. Bir gün ansızın saraylarınızın kapısına dikilebilir! Salahaddin, Baybars, Süleyman, Barbaros’dan gelen bir ruhla.. ( Meşru çerçevede tabi.. )

   Akıllı olun.. Vicdan yok ya hani. Düz Mantık ya her işiniz hani.. Mantıklı olun.. Türkiye’nin Carlie Hebdo’ları olan tüm İslam düşmanı kurum kuruluş ve yayınlar! Mantıklı olun biraz.. Bu vatan sahipsiz değil.. Mantıklı olun! Uslu durun! Sizin erkekleriniz bile ibne iken, bizim hanımlarımız bile erdir fütühat ve fütüvvet ehlidir!.. ( http://www.ayncalut.com/tarihte-tek-musluman-hanim-amiral/ )

 

Levent Akıncı

Halife Sultan Süleyman Akıncısı

Barbaros Hayreddin Levendi

İlginizi çekebilecek konu başlıkları

Pisikoterapi

Ey sâlik-i târik irşâd olmaya Serencâm-ı Kıtmir bile kâfidir Rahmet-i Rahmân’la dîlş…