Kategoriler
Güncel

Âdemiyet ya da Ademiyet


Ayetlerde ve Hadislerde hepimizin topraktan yaratılmış benî Âdem olduğumuz ve kimsenin kimseye ırkı sebebiyle üstünlüğünün seçkinliğinin olmadığı, ve yine sahih bir hadiste de ırkçılık kavmiyetçilik asabiyet yapanların burnu ile necaseti didikleyen mayıs böcekleri gibi olduğu haber verilmiştir..

İnsanoğlu.. Âlâyıilliyyine çıkanı da var, Esfelesâfiliyne ineni de.. Âlemde bir kısım insanlardan daha şerefli hiç bir mahluk olmadığı gibi, yine bir kısım insanlardan da daha şerefsiz mahluk yoktur..

Kendisine biat etmeyen ve sömürülmeye direnen her ulusa “Barbar” damgası vuran ve kolezyumlarda arenalarda insanı insana öldürterek eğlenen Romalılar’dan, dul kadınları “Cadı” diyerek yakan Haçlı Avrupa’ya, yağmacı cânî Moğollar’dan Komünist katil Stalin’e Mao’ya, Faşist katil Hitler’e.. Tarih nice ruh hastası vahşilere sadistlere tanık olmuştur..

Çoluk çocuk yaşlı kadın masum demeden yapılan tüm “Toplu İnfazlarda, İnfiallerde, ve Linçlerde” genellikle şu ruh hâli görülür:

*Dehumanization (İnsandışılaştırma) ve *Demonization (Şeytanlaştırma)..

İnsan insana bunu yapmaz, der ya hani atalarımız. Evet, öyle cürümler vardır ki bir insanın bir başka insana yapması akıl hatta imkan dışı gibi görülür. Ama maalesef ki oluyor bazen.. Tarih tekerrürdür. Bilhassa da bu coğrafyada.. Yani Levant’da Ortadoğu’da ve Arz’da.. Mâziden ibret alıp aklı imanla başa almadıkça tekerrür kaçınılmazdır..

“Öteki” taifenin çocuktan kadına kocakarısından bahçesindeki zeytin ağaçlarına ahırındaki koyununa dek hepsini birden sadistçe katledebilmesi, ya da hayvan gibi toplama kamplarına tıkaması, vs zulümler edebilmesi için, insanların önce insanlıktan çıkması gerekiyor. Ve bunu yaparken de hem kendi bozuk vicdanlarını bastırmak rahatlatmak, hem kendi halkını veya yola çıktıkları camia içinde birbirlerini ikna ve motive edebilmek, hem dünyanın gözünü boyamak için önce karşı tarafı İnsanlık dışı görmesi/göstermesi, Canavarlaştırması ve Şeytanlaştırması gerekir..

Aslında asılla nesille soy sopla sulbla çükle vulvayla meniyle övünen ve avunan Faşistlerin manevi atası olan ilk Faşist İblis’tir..

İblis Aleyhillane, Kalbinde Âdem Aleyhisselâma hased besliyordu ve Aklında mantığa bürümeye çalıştı şöyle diyerek, “Benim aslım ateş, onunki toprak“..

Ve bildiğimiz gibi, Yahudilikte biz diğer insanlara “Goyim” denir. Yani yahudi ulusuna hizmet için yaratılmış insancıklar veya “Hizmet Hayvanı” gibi bir anlamı var bunun. Ve Yahudilerin kutsal kitabında yani Muharref Tevrat’ta diğer uluslar için şöyle bir savaş ahlakı ortaya konuluyor; “Onların her şeylerini tamamen yok et ve onları esirgeme. Erkekten kadına, çocuktan emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür“. (Tevrat 1. Samuel böl. Ayet 3).

(Burada bir kavim olarak İbrani ulusunu tahkir etmiyorum, haşa. O doğuştan gelen bir soy. Bilâkis, doğduktan sonra edinilen Yahudilik dininin temel kaynağından bir nakil yapıyorum sadece.. Bu ara notu da düşeyim)

Hitler’in sipariş ettiği Nazi propaganda filmlerinde Yahudiler ve diğer bazı uluslar için “Untermensch” yani “İnsan Altı Tür“, ve “Fareler gibi hastalık yayarlar” gibi, “Aryan ırkı tehdit eden veba” gibi ifadeler çokça telaffuz edilir..

Sömürgeci Haçlı ruhunu her daim sürdüren Avrupa devletlerinin el birliği ile Ruanda’da bir soykırıma imza attığını hatırlayalım. Fransa ve Belçika’nın baş aktör ve provokatör, diğer kâfir dünyanın da seyirci olarak iştirak ettiği bu soykırımda, Kızıl Çin’den binlerce pala siparişi verilmiş ve bu palalar Fransız uçaklarından, Hutsiler’e soykırım yapmaları için Hutular’a atılmıştı, ve kısa sürede bir milyona yakın insan vahşi hayvanların öldürme şeklinden bile daha vahşi surette katledilmişti. Çocuk, bebek, kadın, ihtiyar, herkes! Tutular’a sunulan slogan şuydu; “Hamam böcekleri kelebek olmaz“, “Hamam böceklerini öldürün”. Sömürgeci Haçlı Avrupa’nın belirlediği bu sloganla başladılar katliama.. Gerisini ilgili sinema filmlerinden veya gerçek fotoğraflardan ve canlı kalabilmiş şahitlerden biliyoruz zaten..

Amerikan faşistleri olan Ku Kluks Klan örgütü ve o kafadaki diğer Amerikalılar, Zenciler hakkında “Domuz” ve “Köpek” gibi benzetmeler yapıyorlardı. Ve bar kapılarında “Köpekler ve Zenciler giremez” yazılı tabelalar asıyorlardı..

Bir kısım Faşist ideologlar ve liderler, taraftarlarını ve tarafını tuttuğu halkı vahşete cinayete tecavüz ve işkencelere, infiallere ve linçlere böyle hazırlıyorlardı. Önce karşı kavmin veya grubun “İnsan Dışı” bir tür olduğuna inanmaları gerekiyordu. Kendilerini buna inandırmaları gerekiyordu.. Sonrası kolaydı.. İnsan dışı ve tehdit unsuru olarak gördükten sonra gerisi türlü türlü propaganda ve birbirlerini kışkırtmalarla “Histerik” şekilde devam ediyor, ve en nihayetinde faşist sürüler her türlü zulmü vahşeti gözünü bile kırpmadan hatta eğlenerek yapabiliyordu..

Günümüzde aramızdaki malum bazı provakatör faşistlerden, muhacir ve mülteciler hakkında sık sık duyduğumuz “Çok seviyorsanız alın evinizde besleyin” gibi cümleler de bu türden cümlelerdir ve bahsi geçen insanların “Köpek” gibi olduklarını işlemeye çalışıyorlar zihinlere.. Ve sürekli “Parazit” diyorlar göçmenler için..

Yukarıda eski ve yakın tarihten bir kaç örnekte gördüğümüz “Habis Ruh“, o “Şeytani Psikoloji” hepsinde aynı. Hepsinde aynı Asabiyet, aynı Faşistlik, aynı Habislik, aynı İblislik var, sadece zamana ve zemine göre vahşetin “Gerekçeleri“, sözde mazeretleri değişiyor. Ruh aynı ruh!

Hedef kişileri “İnsandışılaştırma” ve “Şeytanlaştırma“. Böylece yönlendirdikleri Faşist Kuduzların, hedef gösterdikleri o kimselere yapacakları vahşeti “Meşru” görmelerini sağlamak ve o Faşist Kuduzları yapılması için yanıp tutuştukları mel’un vahşete hazırlamak isterler..

Birilerince Köpeklere Arap denmesi, Kürtlere Kart Kurttan çıkmış denmesi, veya birilerince Türklere Tırko Tırrek vs denmesi.. Hepsi aynı Faşizm Küfrünün aynı İblisliğin farklı renkleri..

6-7 Eylül 1955 İstanbul olayları, 19-26 Aralık 1978 Maraş olayları, 6-8 Ekim 2014 Kobani olayları, ve yakın tarihlerde mesela 2021 Ankara Altındağ’da ve bundan önce ve sonra diğer bazı il ve ilçelerde görülen çeşitli etnik politik linç olayları.. Hepsinde aynı Faşist Habis İblis Ruhu görüyoruz..

Evet. Sırf ırkı kavmi sebebiyle bir kısım insanoğlunu domuza fareye köpeğe eşeğe necasete ota poka böceğe benzetenler, hadisi şerif kavlince asıl kendileri böcektirler! Pok böcekleri! Ve onlar İblisin mânevi çocuklarıdırlar!


Levent AKINCI
İslamoğlu