Kategoriler
Güncel

Âlâ Millet-i Resulillah

Âlâ Millet-i Resulillah..

Allah’ın Resûlü’nün Dîni Üzere!..

Ne kadar mübarek, ne kadar mukaddes, ne kadar derin, ne kadar müşfik, ve heybetli, ve fıtratı müteharrik, insanın ruhunu titreten ve uyandıran bir kelâm!..

Müslümanların, vefat eden din kardeşlerini kabre teslim ederken “Bismillahi ve Âlâ Millet-i Resulillah” demeleri sünnettir.

“Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın ismiyle ve Resulü Muhammed Aleyhisselâtuvesselâm’ın dîni üzere bu mevtâyı toprağa tevdi ediyoruz” demek..

Islâmına şehadet edilerek namazı kılınmış olan ölüyü defn ederken söylenir ve henüz vakti olan diriyi titretmesi gereken bir kelam!

Bizim “Millet”imiz yani “Dîn”imiz İslam’dır..

Ayette “Millete Ebikum İbrahîm” yani atanız İbrahîm’in Dîni, diye buyrulduğu üzere..

Türk, Kürt, Arab sadece kavimlerimizin isimleridir. Dünyada da tek başına hiç bir ehemmiyeti olmamakla birlikte hele kabirden öteye hiç bir kıymeti ehemmiyeti olmayan şeyler.. Erillik ve dişilik gibi, uzun ya da kısa olmak gibi, ne övünç ne yerinme sebebi olmayacak fıtri şeyler..

Elbette kavimlerimizin ve cinslerimizin farklı oluşu da Rahmân’ın âyetleridir, hikmetler vardır. Fakat Millet yani Dîn ile kıymetlenir her şey.. Ömer Radıyallahuanh’ın dediği gibi; “Bizim şerefimiz İslam iledir, onu başka şeylerde arayacak değiliz!”


 Levent Akıncı

Andımız