Kategoriler
Güncel

Andımız

Mîsâk-ı Millî’miz; Kalûbelâ’da Bezm-i Elest’te verdigimiz Ahd u Mîsâk’tır.

Milliyetimiz; Âyette zikrolunan ‘Millet-i İbrahîm’dir. İslâm Dîni’dir. Meyyitlerimizi kabre koyarken Hadîs mucibince ‘Bismillâhi ve alâ Millet-i Resûlillah’ deriz. Ümmet-i Muhammed’iz.

Andımız; tâbiricaizse bizim andımız Fatiha Suresi’dir ki; her gün defalarca okuruz. Onda da zikrettiğimiz gibi; yalnız Allah’a ibadet eder ve yalnız O’ndan medet umarız..

Kavmiyetimiz; Kimimiz Türk, kimimiz Arab, kimimiz Kürt, Çerkes, Arnavut, Afrikan, Berberî, Açeli, Afgan vs.. Hilâfet çatısı altında destanlar yazdık tarih boyunca..

Tarık bin Ziyâd, Muhammed Alparslan, Salahaddin Eyyubi, Zahir Baybars, Selim, Süleyman, Barbaros.. Hepsi ‘Ata’mızdır..


           
Levent Akıncı