Kategoriler
Güncel Özel Dosya

Parapsikoloji-Metafizik ve Ateistler

Bildiğimiz gibi, Kuran ve Hadis’in haber verdiği “Gecenin Şerri” sadece şerli insanlar için söylenmemiştir, elbette geceleri suç ve zulümler, tehlikeler daha da artar, lakin onunla sınırlı değildir buradaki mana, ifritleri cinleri de kasteder. Veya “Vesvese veren şeytanlar” sadece facir ifritleri cinleri değil aynı zamanda facir insanları da kasteder.. Felak ve Nas surelerinde gördüğümüz üzere.. Beyan’ın bir kısmı sihirdir buyrulmuş hadiste. Bu gün bir çok Tağut, süslü laflar ile telkinle sıradan ve sürüden insanları peşine sürüklemektedir..

Evet Kuran’da ve Hadisler’de bir çok yerde benzer haberler verilir. Psikiyatri’nin Tıbb’ın aciz kalıp izah edemediği ama varlığını da red edemediği bir çok Paranormal olay sayısız Parapsikolojik-Metafizik hadise mevcuttur..

Psikolojik Danışman olarak çeşitli danışanlarımızda defaatle çeşitli gaybî hallere rastlamışızdır.. Her Psikopatolojik vakıa şahsın kendi dahili süreçleri ile açıklanamıyor, hariçten müdahaleler de görülüyor..

RUSYA’da KGB istihbarat amacıyla yarım asırdan fazla uğraştı bu işlerle, ABD polisi ise National Geographic’de vs gördüğüm kadarıyla bilhassa kriminolojide, yeni yeni başlamış metafizikten de istifade etmeye. Tabi ki büyücü medyum yerliler ve zenciler yani hurafât üzerinden.. Yahudi Sanhedrin vs ve Vatikan ise kadimden beri Sihir ve Kabbala gibi küfürlerle meşgul.. Keza Budist Hinduist Ruhbân da kadimden beri bu işlerle meşgul ve çok da başarılı..

Psikoterapi ve Psikolojik danışmada, bazı vakıalar vardır ki, ne Histeri Konversiyon, ne Epilepsi, ne Bipolar ile, ne Şizoid Paranoid bozukluklar ile izah edilemiyor..

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Rabıtacı ve Mürcie-i Gulat Tarikat Şeyhleri arasında mekik dokumuş, bir o batıla bir bu batıla, tabiri caizse Septisist-Sekülerist küffar ile Dogmatik-Skolastik küffar arasında şaşkın şaşkın dolaşıp durmuş, türbelerde sabahlamış, muskacı büyücü sözde hocalardan laik ateist psikiyatrlara; bir o batıla bir bu batıla, senelerce hepsini gezmiş ve derdine derman bulamamış, tabiri caizse sıfırı tüketmiş tipler gördük; İslami bir Psikolojik Danışma ve Rukye-Dua Tedavisi birlikte muamele edip şifa bulmasına vesile olduğumuz.. Şahısları ifşa etmemek kaidemiz olmasaydı vakıa vakıa misaller sayardık..

Zaten bir kısım sözde bilim adamında din, bir kısım sözde din adamında da bilim olmadığı ve yekdiğerine sırt çevirdikleri için, bu tabiri caizse kör-topal yaklaşımlar yüzünden çoğu psikolojik hastalık tedavi edilemiyor..

Ateist Septisist ruh hastaları kabul etmese de (ki, asıl Paranoid bozuklugun bir türü de çağın Scientolojik takılan ateistlerindekidir) Cin, Sihir, Hased ve Nazar, Hiss-i kablel vuku, Sadık rüya, Keramet, İstidrac vs hepsi de vardır..

Metafizik’in Parapsikoloji’nin hakikatine dair en büyük deliller aslında artık bizzat Pozitif Bilimler’in deneyleri ile isbat bulmaktadır. Nedenini nasılını çözemese, mahiyetinin keyfiyetinin sırrına vakıf olamasalar da mevcudiyetini bizzat tecrübe edebilmekteler.. Hayvanda, hatta bitkide, hatta suda dağda taşta bile bir tür cân var.. Bitkiler bizi anlıyor ve tanıyor mesela. Eşit şartlardaki denek ve kontrol grubuna bakılıyor, sevgi ile sulanan taltif edilen çiçekler serpilip büyürken, hakaret edilenler solup gidiyor bazen.. Bunu en iyi menekşelerini güllerini sevip okşayarak sulayan annelerimiz ninelerimiz, veya kısırlaşan ağacı kesmekle tehdit edip sonraki sene bol meyve alan Türkmen Yörük Anadolu insanı bilir..  ( ayncalut.com/osmanlida-turkmen-ve-yorukler/ )

Sayısız misal verilebilir bu bahiste.. Laboratuvar’a gitmeye de gerek yok.. Kainat laboratuvarı ehl-i dîl için, vicdan ve akıl sahibi için en güzel numunelerle en ibretlik hadiselerle doludur..

Hayvânât, Nebatât hatta Cemâdât; hepsinin adeta bir tür cânı var..

( Video ) Su’yun bile dondurulup çekilen çeşitli mikroskobik fotoğraflarında görülüyor ki, yanında söylenen bazı sözlere göre kaotik, ve bazı sözlere göre de geometrik bir şekilde kristalize oluyor.. Ayrıca, kirli olan kaotik, temiz olan geometrik şekil alıyor..

“O taşlardan öylesi de vardır ki, Allah korkusundan yuvarlanır” gibi haberlerin verildiği ayetler, veya “Uhud bir dağdır, o bizi sever, biz de onu” gibi hadisleri veya kıyamet günü “Uzuvlarının kişinin aleyhinde şahitlik edeceği”ni haber veren âyetleri, veya mesela ahir zaman son savaşında yahudilerin “Gargat ağacı hariç, arkasına saklanacağı her agacın dile gelip ihbar edeceği”ni haber veren hadisleri, “Mahlukatın kendi lisanınca Allah’ı zikrettiği”ni haber veren âyetleri ve daha, benzer bir çok âyet ve hadisi daha yakîn getirerek, aklen biraz daha itminana ererek, daha iyi idrak etmemize vesile oluyor bu tür keşifler..

Bilim adamları bu şekillenmenin esrarına vakıf olamasa da varlığını bizzat tecrübe-test edebilmekteler..

Ve elbette adeta, istidraç da keramet de mümkün bu su deneylerinde. Yani bu deneyde batıl ehlinin de çeşitli sözleri ile güzel şekillenme görülmüştür. Artık, orası ayrı bir mesele, sözün çıktığı şahsa refakat eden ifritlerin bir müdahalesi midir nedir, o ayrıca konuşulacak bir konu..

Lakin şu kesin ki, ister Rahmâni ister Şeytâni dediğimiz türden olsun, keramet, sadık rüya, hiss-i kablel vuku yani içine doğmak, tevâfuk, veya istidrâc, sihir, nazar, musallat vs; her tür metafizik parapsikolojik hadise, neticede gaybın mânânın isbatıdır..

Ve telâzum kaidesini hatırlatırız; yani metafizik parapsikolojik şeylerin en az birinin bile varlığının kabulü, tüm diğerlerinin de kabulünü icab ettirir..

( İlgili Video ) Bakınız bu yayında bizzat halk şiiri ve badeli şairler ve Seyrâni, Sümmâni vs meczub mecnun şuâra üzerinden bahsettigim mesele de budur biraz… Bir insan hiç bir mektep medrese görmediği, ümmi ve zır cahil olduğu halde nasıl derin derya misali hikmetli şiirler söyler, anında, düşünmeden, doğaçlama..

Musa Aleyhisselam âsasını atıp Firavun’un sihirbazları mağlub olunca, oradaki halktan önce sihirbazlar iman etti.. Çünkü o işin ehli onlardı, ve neyin sihir olup olmadığını en iyi onlar idrak ediyordu.. Bilâteşbih bir şair olarak diyorum, ki, bunu da en iyi yine şairler anlar avam değil; hariçten bir gaybî müdahale olmadan ümmî ve cahil bir çobanın (Summani, Ruhsati, Seyrani, Celâli, Hicrani gibilerin) doğaçlama olarak derin derya gibi hikmetli ve mükemmel kafiye ve içeriğe sahip şiirleri atışmalarda aniden dile dökmesi, yani o şiirleri onların yazması mümkün değildir..

Psikoloji, Tarih ve Edebiyat bilmez ruh hastası ateistlerimiz sadece isyan küfrü üzeredir vesselâm.. Cehalet ve inat-isyan küfrü..

Bu arada; mavilerden de yeşillerden de, paganlardan da tahrifçilerden de berîyiz.. Ne demek istediğimizi merak eden şu makalelerimize bakmalı;

https://www.ayncalut.com/tarih-tekerrurdur-bilhassa-bu-cografyada/

https://www.ayncalut.com/cocuk-gelin-bahane-lgtb-sahane/

Levent AKINCI
Psikolojik Danışman-Tarihçi