Kategoriler
Güncel

Ateizm ve Sebepleri

Laiklik tabelasının altında pazarlanan esas mamül olan Ateizm ve onun çeşitli tonları türevleri olan Deizm, Agnostisizm, Naturalizm vs.. Bu dinsizlik cereyânı bilhassa Türkiye gibi, vaktiyle darulislam iken işgal edilmiş olan eski İslâm memleketlerinde neden artıyor?

Bu hususta bir çok makale, kitap, belgesel video vs bulmak mümkün. Çok kısaca ve ana başlıklarla bir de biz yazalım;

En çok rastlanılan sebep “Nefret” ve “İntikam” hissi.. Bildiğimiz gibi, tarihte bizim Skolastik bir ortaçağımız hiç olmadı. Olmaz da. Zira Islamın tabiatı da buna müsade etmez zaten. Dolayısı ile ‘Skolastik bir baskı karşısında Seküler bir tepki’ durumu aranmamalı. Emevi Abbasi Osmani devri için yani. Zaten o devirlerde ateizm pek görülmez. Ancak bizim karanlık ve ortaçağımız sayılan bu Laik asırda türeyen ve dini istismar eden bir kısım hurafeci tarikatlara cemaatlere, kurslara, okullara, ve parti ve idarelere, ve ister muhlis ve şuurlu ister din istismarcısı ve yobaz olsunlar bir çok kez de ailelere, “Bir tepki olarak Ateizm” yayılması söz konusudur.

Bu yayılma aynı zamanda Laik sistemin marifetiyledir.. Sistem bütün şartları doğrudan ve dolaylı olarak hazırlıyor, sonrada ‘Bireyin kendi tercihi, din ve vicdan özgürlüğü var’ diyerek tereyağdan kıl çeker gibi sıyrılıyor.. Yani baş fail bu düzen..

Hurafeci veya cahil ve istismarcı bir kısım sözde dindarların da katkısıyla bilhassa da gençlerde ateizm artıyor. Misal, Imanı bile olmayan veya inancını yitirmiş bir gence zorla namaz kıldırırsa bir ebeveyn veya hoca, doğal olarak dine nefretini artıracak ve cehli küfr vardıysa o artık cuhudi küfre dönüşecektir.. ‘Bazı’ dini kurslar, ihl’ler, ilahiyatlar ve tarikat ve cemaatler, veya buralardaki ‘bazı’ görevliler adeta “Dinli gelen adamı dinsiz gönderiyorlar” dedirten türden bir içler acısı durumdalar.. Ayette, Firavuna tebliğ ederken bile, leyyin yani en güzel uslupla konuşmak emir buyrulmuş, hadiste nefret ettirmeyin diye buyrulmuş, ve yine Peygamber Efendimiz namazı yavaş kıldırıp uzatan sahabeye sen fitneci misin, zaîf olan olabilir, yaşlı olan olabilir, ihtiyacı olan olabilir diyerek öfkelenmiş iken.. Böyle çok misal verebilirim..

Ayrıca, gizli ateist ve deistlerimiz olan mealci, tarihselci, modernist vs ‘Bir kısım’ ilahiyatçıların muzır tesirini de ayrıca konuşmak gerek.. Zındık din yorumlarıyla deizme hazırlıyorlar gençleri..

Çocukta gençte “İhlasa ve İtikada, Şuura” vesile olmayıp, sadece zorla zorbalıkla bir sözde talim terbiye ile ancak bol bol munafık üretilir. Ve yeterince bilmediği ve yaşamadığı ve kötü örnek olduğu bir dini çocuğuna sadece şeklen ve zorbalıkla aşılayan ebeveyn veya muderrisler, o gencin üzerindeki baskı kalktığı ilk fırsatta veya tenhada ötede anında tabiri caizse çiçek gibi açılacağını hesab etmelidir. Itaat-Taklid-Tahkik kademelerinden sadece ilkine yani korku itaat devresine takılı kalmış, imanı asla içselleştirememiş nesiller ilk rüzgârla savruluyor.

Kendisi dünyalık peşinde koştururken evladının çocukluk ve ergenlik yıllarını ihmal etmiş ve belli bir yaşa gelmiş ergeni götürüp bir dini okul veya kursa bırakan velilerin bu “Başından atma” yöntemiyle dindar evlat arzusu da doğrusu göz yaşartıcı.. Yahu o yaşa kadar olan olmuş, iş işten geçmiş be sahtekar adam! Sen bu yaşa kadar evladına itikad veya ahlak verememişsen şimdiden sonra muallim ne yapsın muderris ne yapsın? Allah’tan ümit kesilmez elbette ama, sen bu güne dek neredeydin?

Eski islam ülkelerindeki ateizmin çoğu “Isyan” küfrüdür “Felsefe” ve “Şüphe” küfrü değildir. Sorulduğunda bir kaç süslü felsefi söz ile ve bir kaç sözde bilimsel izah içeren cümle ile kamufle edilse de esasen çoğu kadere; ve aileye ve çevreye bir “İsyan” ve kin ve intikam amaçlı ateist oluyor. Hâşa aklı sıra yaradandan güya bir intikam alma veya aileyi ve çevreyi cezalandırma gayesi.. Ben niye zengin değilim, falan kız niye daha güzel, neden filan mesleğe sahip değilim, babam niye bu kadar zalim, annem niye yatalak, eşim beni neden terk etti, neden bu kaza, neden ben, evladım niye sakat doğdu.. Vs çeşit çeşit gerekçelerle yaradana iblis gibi asi oluyor ve bunu da yine iblis gibi mantığa bürüyorlar. Minareyi kalbindeki kibirle hasedle çalan iblis, isyanına güya akli mazeretleri kılıf yapmış ve ben ateş o toprak iken nasıl secde ederim diyerek mantığa bürümeye çalışmıştı.. Yani çoğumuzun sandığı gibi felsefe ve “Şüphe” küfrü değil esasen “İsyan” küfrü sözkonusu yerli ateistlerde..

Keza, bir çoğu da, “Şımarık”, ve bırakın bizi “Hayvan” gibi yaşayalım diyemediği için; bu hedonist tipler genellikle felsefi veya bilimsel izahları maske yapıyor. Çaldıkları minareye kılıf olarak da imdatlarına çeşitli ateist yazar çizer takımı ve çeşitli sosyal medyadaki ateizm vaizleri yetişiyor. Meşruiyet zemini arıyorlar nefislerine, ve buluyorlar.. Bilhassa cinsel özgürlük(?) arayışındaki çoğu zavallının imdadına ateist medya yetişiyor..

Yine, “Antisosyal” tiplerin din ve ahlak ve onu kötü temsil eden bir kısım topluma karşı “Anarşist” bir nefret çıkışlarına paralel olarak bir çok gencin de “Farklı olmak”, “İlgi çekmek” için ateist oldukları görülüyor..

Ve elbette “Laik” bir rejimde yaşıyoruz; üniversite anfisinden tvlere, internetten kitaplara bin bir çeşit küfr ideolojisinin bin bir çeşit ifsâd yayını karşısında hakikaten de kafası karışan ve kalbi bulanan insanlar da yok değildir. Allah hepsine hidayet etsin.. Hidayeti mukadder olmayanların da şerrinden korusun ümmeti..

Bunlar ve bir kaç sebep daha sayılabilir. Fakat “Çoklu Etken” durumu malumunuzdur, bazen bu sebeplerin vesilelerin bir kaçı veya hepsi birden etkili olabiliyor. Ve elbette hiç bir sebep Hak indinde mazeret değildir. Ve Allah Teala daha bu dünyada başlatıyor azabı, huzuru bulmadıkları ile belli oluyor. Kalpler ancak Allah’ın zikri ile mutmain olur huzura erer..

Peki ne yapmalı? Nasıl bir tebliğ nasihat yapmalı? Mesela, cehenneme kadar yolunuz var umarım böyle geberirsiniz deyip daha da nefretlerini artırıp o çukura itip tümden terk mi etmeli, veya peşleri sıra koşuşturup yalvar yakar havasında aman nolur gel sana yaradanın varlığını kanıtlayacagım diyerek zelil egolarını mı şişirmeli? Ne yapmalı? Bu da diğer bir makalemizin konusu olsun inşallah,

Ayrıca bknz:

Psikoloji Evrimi Çürütüyor

Tahsilden ne hasıl ?

Fareler ve İdeolojiler

Psikoloji mi İdeoloji mi ?

Yatılı Eğitim Öğretim

Levent AKINCI

Psikolojik Danışman & Tarihçi