Kategoriler
Güncel

Cihad nedir?

Cihad-ı Fî Sebîlillah’ın tarifi ve tasnifi üzerine Ehli Sünnet Vel Cemaat ulemamız gerekli malumatı defalarca yazmış neşretmişlerdir. Buna girmeyeceğiz. Çok kısa bir tarifle, Îlâ-yı kelimetullah ve nizâm-ı islam için mücadele eden mücahid ve bu uğurda ölen de şehiddir.

Fakat asrımızda zorlama batıl fasid tevillerle çokça batıl ve günah işe de cihad diyenler türedi. Cihad lafzının mânâsı sulandırılmak bulandırılmak ve kirletilmek isteniyor sanki.

Bu yüzden ne olduğundan ziyade ne olmadığına dair de güncel batıllardan örnekleyerek kısaca bir iki kelam yazmak istedik.

-Demokrasi küfrüne bulaşmak ve çağdaş laik düzenlerde herhangi bir partiye oy vermek, üye olmak veya onun misyoneri olmak elbette cihad değildir.. Küfrden zulumden berî olmakla, onları reddetmekle ilgili sayısız âyet ve hadis vardır. Ve bir çok alimimiz bu hususta çok şey kaleme almıştır. Mesela hilafet devrini de sonraki laik asrı da görmüş olan Mustafa Sabri Efendi, Elmalılı Hamdi Yazır, Seyyid Kutub ve benzeri alimlerin bu meseledeki sözleri ve tavırları önemlidir. Dünya keyifleri ve mal mevki makam peşine düşerek ziyan olan “Salebe” örneği çok ibretliktir. Dünya keyiflerine dalmak ve eğri bir hayat sürmek fısk ise de, bunu meşrulaştırmak için maslahat mefsedet gibi mefhumların ardına saklanarak dini eğriltmeye çalışmak ihanet ve küfrdür!

-Cihad beldelerinde dahi olsa, çocuk ve muharip olmayan herhangi sivilleri kadın yaşlı çocuk demeden, rastgele eylemlerle rastgele insanları öldürmek de cihad değildir. Peygamber Aleyhisselam haşa çocuk katili değildi. Aksine, savaşta haddi aşmayı yasaklayan ayetler hadisler ve cihad ahlakına dair alimlerimizin neşrettiği eserler vardır. Ve nefsi için, toprağı bahçeleri ve kadınlar korktu demesin diye savaşıp ölen “Kuzman” örneği çok ibretliktir. Nefsi hevası için, macera olsun diye veya kişisel kinleriyle savaşmak, ve antisosyal kişilik bozukluğu dedikleri türden bir toplum düşmanlığını cihad veya vela bera ve tekfir mefhumlarını istismar ederek kamufle etmek çok büyük bir cürümdür.

-İlim talim etmek ettirmek, ana babaya iyilik, nafile oruç tutmak, nefis tezkiyesi yapmak ve zühd hayatı vs hayırlar da birer küçük cihad olsa da bildik cephede veya hakkı söylediği için mezar veya zindanda olan yiğitlerin hali ile bir değildir. Bu hususta da bildik asıl cihad kavramı adeta sulandırılmakta ve bu işi kotaran belâmlar ılımlı islam projelerinde kullanılmaktadır..


Levent AKINCI