Kategoriler
Güncel

Dinle ey faşist

Dinle ey Şamanist,

Sen de dinle ey Zerdüşti,

Ve sen de dinle ey Baasçı,

Dinleyin tüm Faşistler:

“Üzerinde Ezan okunan her bir toprakta her bir müslümanın hakkı vardır!

Kaşgar’lı Tanca’da, Marekeş’li Urumçi’de, Derbent’li Bozok’ta, San’a’lı Kefe’de, Mostar’lı Kahire’de, Amid’li Lahor’da, Bayburt’lu Açe’de, Moro’lu Trabzon’da, Bursa’lı Agadez’de, Arakan’lı Edirne’de, Gümülcine’li Van’da.. Mes’uliyet ve de Hak sahibidir.

Bu mes’uliyet ve hakkı tayin eden, Ezan’da Uluhiyyeti ve Rububiyyeti ilâm olunan Allah Teala’dır!

Bu hakikati, Ümmetin Uhuvveti’ni reddeden herkes de şeksiz şüphesiz kâfirdir ve faşisttir!”

Levent AKINCI

El Turkî. Bozok’lu ve Bayburt’lu.

.

Resim: İstanbul’da üniversite okuyan, payitaht aşığı Patani’li bir genç kardeşin fırçasından..