Kategoriler
Güncel

Ekini ve Nesli İfsâd


“Hâkimiyeti ele aldığında ise yeryüzünde bozgunculuk çıkarıp mahsulü ve nesli yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez”

“İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çıkar; Allah da belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmını böylece kendilerine tattırır”

“Onlar her yıl bir veya iki kere kendilerinin çeşitli belalara uğratıldıklarını görmüyorlar mı? Böyle iken yine de tevbe etmiyor ve ibret almıyorlar”

…….

Güzel Türkiyem.. Yüz küsur yıllık ihmâle, tahribata, ifsada ve ihanete rağmen hâlâ daha uçsuz bucaksız buğday, ayçiçeği, mısır tarlaları, fındık ve zeytin ağaçları, binbir çeşit meyve sebze, kovanlar dolusu arı ve karıncalar kadar çok koyun, keçi, ve sığır sürüleri, çeşit çeşit balıklar.. Binbir çeşit maden.. Her tarafta nehirler, ırmaklar, çaylar, üç tarafta denizler.. Dört mevsim bir anda bir arada.. En güzel kuşakta bir levant ülkesi, tüm medeniyetlerin beşiği ve ticaretin geçiş yolu kavşâğı köprüsü..

Normalde kendisi gibi iki ülkeye daha yeter her şey..

Ama an itibariyle tarım da hayvancılık da madencilik de sanayi de ve hammadde de.. Hep ithal hep dışa bağımlı..

Kızıl Kemalist müşrikler yüz yıldır beton heykellere yatırım yapacağına, ve Yeşil Kemalist müşrikler de tarihi ve coğrafyayı tabiatı ifsad eden betona gökdelenlere, tatil köylerine vs yatırım yapacağına;

Tarıma, Hayvancılığa, ve Tabiata ve Tarihi dokuya zarar vermeyecek şekilde Madencilik ve Sanayiye yatırım yapsaydılar bu gün buğday ve ayçiçeği ve türevlerini hariçten ithal etme zilletine düşmezdik..

Ekini yani Âlemi ve Nesli yani beni Âdemi ifsâd eden tuğyan böyledir işte..


Levent Akıncı