Kategoriler
Güncel

Faşizm ve Linç

“LİNÇ”çi köpek sürülerinin hakkından ancak İSLÂM’ın keskin kılıcı HALİFE Sultanlar gelir! Heyhaat.. Bütün Tağutlar ve küfürlerinin, ve mazlumların üstüne saldıkları köpeklerinin hakkından gelmek için ve bu zulumat ve zındıklıklara dur demesi için bu asra bu dünyaya bir Mutasım gerek, Alparslan gerek, Salahaddin gerek, Baybars gerek, Selim gerek, Süleyman gerek, Murâd gerek!

Bak işte; Kemalistler’in 6-7 Eylül 1955 ve Apoistler’in 6-8 Ekim 2014 yağma ve cinayetleri gibi faşist “Linç” hadiseleri artmaya başladı yine. Yakın zamanda çeşitli beldelerde bir kısım kendi halindeki Araplar’a ve Kürtler’e yapılan şerefsiz namert saldırılarda gördüğümüz gibi! Ben bir Yozgat ve Bayburt Türkü olarak bu bok böceklerini ve bu böceklerin beslendiği bataklık düzeni tel’in ve tekfir ediyorum!

https://youtu.be/nWHKPOhYjCY

Demeli bunlara; ulen kitapsız kafirler; hamile bir Arap kadına tecavuz edip bebekleri ile beraber vahşice katleden şerefsiz nasıl ki bütün Türkler’i temsil etmezse; aynı şekilde bir Arap veya Kürd’ün de yaptığı bir şerefsizlik bütün Araplar’ı veya Kürtler’i töhmet altına alamaz!

Ulen kitapsızlar; diyelim herhangi bir bir yerde bireysel bir kavga zuhur edip de yetişkin bir Arap veya Kürt yetişkin bir Türk’ü dövmüş veya öldürmüş ise; bunun sorumlusu o kavimdeki çoluk çocuk yaşlı kadın herkes midir? Ev basmak ailelere, çocuklara, kadınlara, sakatlara saldırmak gibi bir şerefsizlige, böyle bir kuduz köpekliğe hangi kitap hangi racon hangi töre hangi namus hangi din cevaz verir???

Ben söyleyeyim; Yahudilerin muharref kitapları! “Onların her şeylerini tamamen yok et ve onları esirgeme; erkekten kadına, çocuktan emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür.” (Samuel, Bab 15, Sözde Âyet 3). “İhtiyarı, genci ve ere varmamış kızı ve çocuklarla kadınları helak için vurun, gözünüzü esirgemeyin ve acımayın.” (Hezekiel, Bab 9, Sözde Âyet 5-6)

Durun durun korkmayın. Yahudi kitaplarında bunlar var diye biz de onlara benzer bir tutum takınacak değiliz. Asla. Hak Din de Fıtrat da böyle zulumleri reddediyor. Bizim dinimizde İslam’da ne Yahudi veya Hristiyan halklara ne diğer halklara dair asla böyle hükümler yoktur! Tarih de buna şahittir.. Hepimizin Adem’in çocukları olduğu ve kimsenin aslı ile üstün veya düşük olmadığı kesinkes beyan edilmiştir.. Ve savaşta bile, haddi aşmak yasaklanmış, bir çok hükümler indirilmiştir.

Tarihte ilk defa aslı ile haksız yere kibirlenen Faşist mahluk Şeytan İblis idi. Benim aslım ateş Adem’in aslı ise toprak dedi ve kafir oldu. İnsanlıkta ilk faşistler ise işte o Yahudilerdir. Üstün ırk inancı ile diğer ulusları hayvansı bir tür ve köle olarak gördüler. Her kim Kavmiyetçilik yaparsa o kafir ancak ve ancak bir İblistir ve Yahudi ruhludur!..  

https://youtu.be/w8fN1lqfijg
https://youtu.be/0GOxeVsFDiA
https://youtu.be/o1m2V6Y1_T8

1955’teki İstanbul 6-7 Eylül olayları
1978’deki Maraş 19-26 Aralık olayları
2014’teki 35 ildeki 6-8 Ekim olayları..

Ve daha bir çok LİNÇ, katliam ve yağma hadisesinde de görüldüğü gibi; bazen bir kısım derin devlet, bazen bir kısım partiler veya politikacılar, bazen bir örgüt, bazen bir kısım sözde aydın zümresi, veya bazen bir kısım medyanın; birilerini HEDEF göstermesi ile kimisi evvelce gizlice vazifelendirilmiş kimisi de anında durumdan vazife çıkartacak ve LİNÇ, katliam ve yağma için koşturacak bir kısım kuduz köpek sürüleri her zaman bulunabiliyor..

Allah Teâlâ, kalemli tetikçilere, azmettirici provakatör bir kısım domuzlara da, kışkırtıp mazlumların üstüne saldıkları süprüntü av köpeklerine de asla fırsat vermesin.


Levent AKINCI