Kategoriler
Güncel

Fikirse Fikir, Kavgaysa Kavga!

Sosyal medyada, sömürgeci yayılmacı işgalci soykırımcı tâğut Rusya devleti aleyhindeki bir paylaşımıma “Küfür tek millettir” hakikati iktizasınca Gürcistan’daki Hristiyan bir Gürcü yorum yazmış. Üstelik Rusya devleti daha yakın yıllarda bile Gürcistan’a saldırmış işgal etmişti. Bu Stockholm sendromlu Gürcü şahsın yorumu İlişiktedir. Otomatik çeviri ile zaten az çok anlaşılıyor demek istedikleri. “İslamiyet ile Gürcü ve Ermeniler kendi içlerinde bölündüler, bazılarımıza islamiyeti zorla kabul ettirdiniz, masum kanı döktünüz, Gürcü soydaşlarımızın dilleri yasaklı sizin ülkenizde, bu yüzden savaşıp kanınızı dökeceğiz siz müslümanların”.. Anlamında bir şeyler gevelemiş. Kendisine de bu yazımı atacağım, cevabı buradan veriyorum;

– Eğer derdin savaş ise Gürcü arkadaş; bilmeni isterim ki; hatırla ki Moğol Hulagü’nün dev gibi orduları bir yandan Gürcü ve Ermeni orduları bir yandan, ve Tapınakçı Haçlılar bir yandan.. Hepiniz beraber olup saldırmıştınız da, Sultan Baybars Rahmetullahialeyh Ayncalut, Antakya ve Maraş’ta hepinizin hakkından gelmişti.. Bizde Mesleme, Tarık bin Ziyad, Alparslan, Salahaddin, Baybars, Fatih, Selim, Süleyman, Barbaros bitmez.. Başımızda bir Halife Sultan ve artık tarihteki gibi cihana hükmeden bir devletimiz olmadığı halde bile şu asırda bir avuç islam akıncısının Sovyetler’i Rusya’yı Amerika’yı Avrupa’yı nasıl da dize getirdiğini bütün dünya gördü Afganistan Irak Çeçenistan ve daha bir çok yerde.. Akıllı ol..

– Yok eğer konuşmak, dinlemek, okumak, anlamak istersen; bil ki islamiyet gerektiğinde ırkları kavimleri böler. Bedir savaşında Arap Arap ile savaştı; hatta bazı babalar oğulları ile kardeşler kardeşler ile karşı karşıya geldi.. Biz Türkler’de de farklı olmadı bu; islamı kabul eden Karluklar senelerce kafir Türkeşler ile savaştı ve yendi ve Müslüman Karahanlı Devleti böyle ortaya çıktı.. Kürtler’de Kıbtiler’de Berberiler’de ve hakeza diğer uluslarda da çok farklı olmamıştır bu durum.. Hani, diyorsun ya İslam Gürcüler’i böldü. Doğru.. Güzel bir tefrik idi, lazım bir bölünme idi..

Fakat.. Zorla islamı kabul ettirdiler sözüne gelirsek.. Bu yalandır! Bu gün Türkiye’de çeşitli şehirlerde Müslüman Gürcüler vardır ve laik ulus devleti kurulmamış iken yani Hilafet devleti zamanında yani Osmanlı devrinde, her müslüman kavim gibi Gürcüler’in de dili serbest idi. Gürcü Paşalar, kumandanlar, alim ve saygın nice insanlar çıkmıştır bu topluluk içinden. Hatta Sadrazam bile vardı.. Tıpkı Çerkes, Sırp, Hırvat, Rum, Boşnak vs uluslarından çıkan gazi, alim ve bey paşa hatta sadrazamlar olduğu gibi..

İslam’da insanları zorla islamlaştırmak yoktur ve Kuran’da ayette “Dinde zorlama yoktur” cümlesi çok net ortaya koyar bu ilkeyi. İslam devleti fetih yapar, halklara ya islamı kabul etmelerini ya da devletin hakimiyetini kabul edip zımmi dediğimiz gayri muslim vatandaş olmalarını teklif eder. Ikisini de reddedenlere karsı kılıca başvurur.. Bu kadar.. Bunun da açıklamasını, izahı şu makalemden oku. İki dile de hakim birine güzelce tercüme ettir ve oku:

OSMANLI’DA GAYRİ MÜSLİMLER

Ayrıca; İslam Devleti’nin adalet ve ahlakına bu gün bile tanıklık ediyor müslüman olmayan halklar;

Burada bir Sırp yazar, Türkler yani Osmanlı İslam Devleti’nin “öteki” halklara da yaşam hakkı verdiğini, “zımmî” vatandaşları kısaca anlatmış, bilgisi oranında güzelce izah etmiş.

Burada da bir Yunan Papaz, Ayasofya’nın korunmasında ve saygınlığını korumada Müslüman Türkler’in Hristiyanlardan daha iyi olduğunu itiraf ediyor.

Burada da müslümanların savaş hukuku ve ahlakına dair önemli bir davranış görülüyor; Rus ordusunda zorunlu askerlik yaparken Çeçenistan’da müslüman Çeçen ve Araplar’a esir düşen bir Rus askerini Arap komutan Hattab hiç bir zarar vermeden annesine teslim ediyor.. Anne sevinçle Hattab’a sarılmak istiyor fakat dinimiz buna izin vermediği için utanan Hattab kibarca geri çekiliyor gülümseyerek uzaklaşıyor.

Az olsun öz olsun. Bu kadar bilgi kâfi  vicdan ve akıl sahipleri için.. Bizde bir atasözü vardır, ‘lafın tamamı aptala söylenir’..


Levent AKINCI