Kategoriler
Güncel Özel Dosya

Gerilla Kimdir?

Tarihte Gerilla-Çete harbi dendiğinde bu işin pîri olarak elbette ki İSLAM Gâzileri görülür.

Hz Davud Aleyhisselam’ın sapan ile dev Calut’un gözünü kör edip öldürmesindeki gibi bir güç dengesizliğine muvafık olarak; çok defa bir avuç islam gazisi kâh vur kaç taktikleri kâh istişhâdî taarruzlar yani fedâ eylemleri ile tarihe mührünü vurmuştur..

Ashab Radıyallahuanhum veraduanh’dan Hz. Ebû Basir r.a. ve çetesi bilinen ilk gerilla hareketidir. Hz. Ali r.a. ve Hz. Halid r.a. da bir çok harekâtı kumanda etmiş ve nice kalabalıklar arasına dalıp döne döne harb etmişlerdir.. Onlara Kerrâr ve Esedullah ve Seyfullah denmiştir..

“İbrahim’in Milleti” üzere bir “Tevhîd Ümmeti”..

Tevellüdde kulağına, içinde Şehadet Kelimeleri, Tevhîd ve Tekbîr olan “Ezân” okunup, kabre defninde de “Alâ Millet-i Resulillah” denilen kurt sahsiyetli, “Ibrahim tek başına bir ummetti” beyânı mucibince ve “Fefirrû İlallah” hükmünce, asla sıradan ve sürüden olmayıp, hak yolda icabında yalnız kurt kalmasını bilen, ve ancak kendisi gibi kurt karakterliler ile bir sürü teşkil eden, asla kula kul olmayan, köpekleşmeyen, hür oğlu hür “adam”lar..

Atlantik’den Hind’e Pasifik’e, Atlaslar’dan Altaylar’a, Habeş Yemen’den Kafkaslar’a Balkanlar’a, Endülüs’den Pireneler’den Tanrı Dağları’na “Kızılelma” yolunda cennete kanatlanan nice kahraman ile doludur tarihimiz..

Ve bu harplerin bir kısmı büyük meydan ve deniz muharebeleri iken, bir çoğu da çete savaşlarıdır..

“İnfirû hifâfen ve sigâlen” hükmünde geçen, gerek ağırlıklı gerek hafif olarak sefere, Allah yolunda Cihad’a çıkın emri gereği asırlarca her daim sefer ve akın yapmış şerefli ecdadımız. Bazen ağır yüklü ve dev ordularla, bazen hafif birlikler, Akıncı çeteler şeklinde..

Akıncılar ve Leventler, ister meydan muharebelerinde ister çete akınlarında ve şehadet taarruzlarında; sömürgeci, emperyalist, zalim kuffara dünyayı dar etmiştir. Mazlumlara ümit zalimlere kâbus olmuştur..

Bu arada, hemen ekleyelim, Kızılelma; ilâyıkelimetullah ve nizâmıâlem için, yani Arz’da hiç bir Tağut kalmasın, sadece Allah Teâlâ’ya ibadet edilsin, Şeriat-ı Muhammedî hakim olsun diye Halife Sultan’ın atının gideceği nihai ve aslında nâmütenâhi serhadlerdir..

Akıncılar ve Deliler hakkında gerek yerli gerek yabancı sayısız mühim kaynak vardır. Hammer Tarihi veya Evliya Çelebi r.h’ın Seyahatnâmesi gibi.. At sırtında ve seferde akında da, hazerde mukim iken de, hatta yatarken veya helâya gusle vs girince dahi techîzâtını silahlarını yanından ayırmayan deli fedailer idi.. Deniz Akıncısı da diyebileceğimiz Leventler için ise Barbaros Hayreddin Gâzî r.h’ın Gazavât’ı en muhteşem ve birincil kaynaktır.. Ve Kızılelma için; Peç’li Ibrahim Efendi r.h. tarafından yazılan Târih-i Peçevî çok esrarlı ve muhteşem bilgiler verir.. Meraklılarını oralara havale ederiz..

Iktidarda üç kıta yedi derya hükümdarı, Hak’kın, Şeriat-ı Muhammedî’nin hizmetkârı, Halife Sultan Süleyman Gâzî r.h, Serhadlerde Akıncı Bali Bey ve Akıncı Hüsrev Bey gibi Gâziler, Kaptan-ı Deryâ’lıkta Barbaros Hayruddin Gâzî r.h, Şeyhülislamlıkta Ebû Suud r.h. gibi Ehli Sünnet Ulema, Sadarette Sokullu Mehmed Paşa gibi Gâzâ ehli ve âkil erler olan bir HİLAFET Devleti nasip olur yine inşallah..

Psikolojik Danışman-Tarihçi / Levent Akıncı