Kategoriler
Güncel

Haçlı Sömürgeci İngiltere ve BBC

Ey Britanya, yüz elli sene evvel de Ermenileri kışkırtıyor ve silahlandırıyordunuz, şimdi de aynı şeyin peşindesiniz! Ermeni olaylarının sebebi sizsiniz alçaklar!

Ermeniler de Süryaniler gibi Yahudiler ve diğerleri gibi “Zımmi” vatandaşımız idi. Laik kâfir İttihat Terakki Partisi bir taraftan, vahşi hayvan Taşnaklar bir taraftan, İslam Şeriatının sağladığı bu zimmet akdini emanı el birliği ile bitirdiler. İslam Halifelerinin dahli olmadı bu işe. Olay, devleti ele geçirmiş olan darbeci hain İttihat Terakki Partisi ile hain Taşnaklar arasında cereyan etti. Soykırım olmadı. Karşılıklı zulümler oldu yer yer. Emanı ilk bozan, bilhassa 19. yüzyılın İkinci yarısından itibaren İngiliz ve Rus destekli olarak şımaran bir kısım Ermeniler olmuştu.

Sömürgeci Haçlı British İblisler ve ortakları; siz hele bir bu coğrafyadan defolun, bu uluslar burada kendi arasında ve bir gün yeniden bir İslam idaresi altında uzlaşacaklardır. Siz kendi pislik tarihinize bakın önce!

İrlanda Kurtuluş Ordusu’nu hazırlayan şartları yani Britanya zulmünü şerefsizliklerini anlatan “Kara 47” adlı filmi herkese tavsiye ederim.

Osmanlı Halifesi Sultan Abdülmecid 1847 kıtlığında İrlanda’ya yüklü miktarda yardım göndermek istemişti de köpek Kraliçe engel olmuştu. Böyle şerefsiz bir devletin BBC adlı provakatörleri gelmiş İslam coğrafyasındaki uluslara timsah gözyaşı döküyor! Gidin sömürge ülkelerinde neler yaptığınızı haber yapın siz!

İRA’yı, İslam Ümmeti ile karşı karşıya gelmediği sürece, British köpeklere karşı her daim destekliyorum.Levent AKINCI

https://youtu.be/5z0y7_Qubsw