Kategoriler
Güncel

Hilâfetin Avrupa’daki İzleri

Yeryüzünde “Öteki”ne de belli bir yaşam hakkı ve standardı veren ve bunun değişmez değiştirilemez bir ilahi yasa (Şeriat) ile garanti altında olduğu tek düzen İslam nizamıdır.

Dinini, dilini, kültürünü koruyarak ve herhangi bir soykırım görmeden veya zorunlu asimilasyona tabi tutulmadan günümüze kadar varlığını korumuş olan “Zımmî” Hristiyan ve Yahudiler, Gregoryan, Rum, Süryani, Yahudi vs bunun en büyük kanıtıdır.

Ayrıca, baktığımız zaman tarihimize, Amerikan Amişler’den tutun Rus Molohanlar’a, Polonezköy Polonyalıları’ndan İsveç Kralı Charles’a, İspanya Seferad Yahudilerine, nice gayri müslimin “Şeriat-Hilafet” devleti olan Osmanlı’ya sığındığını ve bu sayede varlığını devam ettirdiklerini görüyoruz.

Ve İslam adalet, şecaat ve savaş ahlakının batıda ne kadar büyük bir tesiri olduğunun bir göstergesi de bu gün bile hâlâ daha Avrupa’da varlığını sürdüren Türk köyleri ve Türk festivalleri..

Aslında Emevi, Endülüs ve Abbasi tarihini iyi bilseydim onlara dair de çok şey paylaşırdım. İnşallah başka sefere onların da dünyada ve batıdaki tesirlerini yazarım. Şimdilik Osmanlı tarihinden bir kaç misal vereceğim;

https://youtu.be/nN3NipJBqSo Hilafetin elçilik heyetine Fransız halkı ve hanımlarının hayranlığı.. Ramazan boyunca İftar ve Teravih namazını binlerce Paris’li hayranlıkla seyreder. Ahlakından, vakarından kıyafetine her şeyleri ile Fransa’yı mest eden bir heyet..

https://youtu.be/_Mfr87HoLDs Osmanlı Yayı.. Avrupa’da en iyi okcular üç yüz dört yüz metreyi bulamazken, Türk yayının bazen yedi yüz hatta sekiz yüz metreye kadar menzili vardı..

https://youtu.be/1LrYdAttbAA Belçika. Faymonville köyü. Türk köyü de denir..

https://youtu.be/Z8gHHrKA57M İtalya. Moena Köyü. Türk köyü de denir.. Yeniçeri Balaban Hasan’ın hikayesi..

https://youtu.be/K8A_YZEaKfc Almanya. Bavyera. Turkenfield, Turkheim gibi isimlerde köyler var. Akıncılar’a olan hayranlıkları sebebi ile..

https://youtu.be/8Kh3BAsOxbA Almanya. Mulheim kalesinde üç asır Hilafet bayrağı asıldı..

https://youtu.be/HTvQ5z4BGOQ Avusturya. Purbach köyü. Yeniçeri Muhammed’in Köyü de denir.. Farklı rivayetler yapılsa da, neticede Türk hayranlığı ile yapılan bir festival..

Videoda 16:00 bakılırsa, bu Hristiyan hanımefendi Türk hanımların geleneksel tesettür kıyafetindeki heybete olan hayranlığını ifade ediyor.. Heyhat, bizde ise İslama Şeriata düşman mankurt mürted bir kısım nesiller o kıyafetlere düşman şimdi..

https://youtu.be/Y6d1Y8evHi0 TRT Türk Gibi Yaşayanlar isimli bu belgesel serisinde benzer bazı tarihi hikayelere de temas etmiş.

https://youtu.be/4pLDztBp-pk TRT otuz yıl kadar önce de böyle bir seri çekmişti. Burada daha çok Islami Türk Kültürü ve Avrupa üzerindeki maddi manevi tesirleri, çeşitli eserler vs anlatılmıştı. Çok faydalı bilgiler vardı.

Levent Akıncı