Kategoriler
İslam Dünyası İslami İlimler Tarih

İki Cennet

RABBİNİN MAKAMINDAN KORKANLAR İÇİN İKİ CENNET VARDIR

Rahmân Sûresi 46. Âyet.. Osmanlı Hilafeti’nin son büyük alimlerinden olan Elmalılı Rahimehullah bu ayeti tefsir ederken der ki; “İki Cennet” kavli için, biri “DÂR’US-SELÂM” yani ahiretteki Cennet nimeti, diğeri de “DÂR’UL-İSLÂM” yani dünyadaki İslam Devleti nimeti. Yani Şeriat devleti. Hilâfet devleti. Evet bir mânâsı da bu olabilir.. Özetle soylemek gerekirse bunları der.

Hakikaten de, İslam hakim olsa, adeta, mecâzen yani, bir cennete döner dünya. Ve bu tefsirin, tâbiricaizse mefhumu muhalifinden giderek deriz ki; mevcut Tâğutlar asrında dünya ızdırap cihetiyle bilâteşbih adeta bir cehenneme dönmüştür. Allah Teâlâ’nın hükümlerinden başka hiç bir hüküm, ve beşer uydurması küfür ideolojileri aleme huzur veremiyor işte.

Asrısaâdet, ve sonra da bilâteşbih Emevî, Abbasî, Osmanî Hilâfetleri ile 13 Asır Arz’da İslam Devleti hüküm sürmüştür. Ve o adalet ve huzur ile; bu günkü zulumat ve hüzün asla bir değildir !.. 

 
L.A.