Kategoriler
Güncel

İnanırım Ama..

Allah’a inanıyorum ama..

Bir çok zındıktan böyle başlayan sonra küfr şirk dolu ucube ucube cümlelerin çıktığı bir devirdeyiz..

“Allah’ı ve Resullerini inkâr edenler, Allah ile Resullerini birbirinden ayırmak isteyenler, Resullerin bir kısmına inanırız ama bir kısmına inanmayız diyenler, ve Aralarda bir yol tutmak isteyenler yok mu, işte bunlar hakkıyla kâfirlerdir ve biz kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.” (Nisa Suresi 150-151. Ayetler)

Bu ayetlerde, Ehli Sünnet tefsir kitaplarında da görüldüğü üzere pek çok hikmetler ibretler vardır. Ama en çok dikkat çeken ciheti, Allah’ı ve Resulü’nü inkar edenler ile O’nu veya Elçisi’ni güya inkar etmeksizin başka küfr ve isyanlara girişenlerin, hepsinin de aynı ayette ve aynı şekilde tekfir edildiği hakikatidir..

Allah’a inanmam diyenler; inanıyorum ama bir tanrı varsa da şöyle şöyle olmalı diyerek meselâ sümüklü bir beşer ve kefere olan Spinoza’dan şundan bundan sipariş bir tanrı tarifi getirenler; Allah’a inanırım ama Resuller’i kabul etmem diyenler; Resulleri kabul ederim ama sadece bazısını; veya, Allah’a ve Resulü’ne inanırım ama Allah’ın hükümlerine yani Şeriat’a karşıyım diyenler; veya, biraz Şeriat biraz kul uydurması hükümler olsun, hem islam hem falan ideoloji filan izm olsun diyenler.. Ve yardakçılık yapan, aslî kafirlere şirin görünmeye çalışan ve imanla küfr arası bir yol tutmak isteyen ve böylece hakkı gizleyen ve batılla karıştıran ve hakkı tahrife eğip bükmeye yeltenen hain münafıklar ve zındıklar..

Hepsi de bu ayetteki tabirle; “Hakkıyla” yani tastamam apaçık galiz sarih küfürleri olan azılı birer kâfirdirler!

Evet, Hakkı gizleyen batılla karıştıran ve eğip bükmeye, lafzen veya mânâen tahrif etmeye çalışan münafık ve zındıklar da doğrudan Allah’ı veya Resulullah’ı inkâr edenler kadar kâfirdirler!

Aynen bir Mülhid Ateist ve Müşrik Putperest ve Yahudi Hristiyan kadar kâfirdirler!

Yahudi, Hristiyan, Putperest, Ateist, Deist, Agnostik, Naturalist, Feminist, Demokrat, Sekulerist, Komünist, Faşist vs bunların hepsi, ve de bunlar veya bunlardan herhangi biriyle islam arasında karma bir yol tutturmak isteyen ve islamla küfr arasında bocalayıp duran yani münafıklık ve zındıklık yapanlar..

Hepsi de tastamam, hakkıyla kâfirdirler!

Yani asrımızda bazılarının tereddüt ettiği, acaba dediği bu bazı taifelerin hepsi de doğrudan ve dürüstçe açıkça Allah’ı inkâr eden ve Allah’a düşman olanlar gibi kâfirdirler..

Hakkı gizleyen ve batılla karıştırıp sonra da kendini ve çevresini inançlı diye kandıranlara böyle söyleyin! Kişiye göre din yok, dine göre adam olmak, işte bu tek kurtuluş yoludur! Kişinin hevâsına, hezeyan ve herziyatına göre bir din değil, dine göre bir kişi olmak gerektir vesselâm..


Levent AKINCI