Kategoriler
Güncel Özel Dosya

‘İslam Genci’ne Nasihat

Ormanda gezintiye çıktı baba KURT, yavru kurtla birlikte..

Tecrübesiz evladına çevreyi tanıttı sırayla;

Şu AYI, dostluğu bile ziyan. İyilik yaparken bile zarar verir ahmak!..

Şu TİLKİ, menfaat nerede o orada. Ama sonuçta ne halt olduğu aşikar..

Şu SIÇAN, tehlike sezince gemiyi ilk terk edecek olan..

KÖPEĞİ gösterdi bir ara. Ve devam etti; en çok da buna dikkat et! Bazen bize benzer, ama asla bizden değildir! Hain ve gammazdır. Ava çıkacaksan, ilk önce onu temizlemelisin..

(Levent Akıncı. Salahaddin Baybars’a nasihat)

 

Bu hikayemizde adeta beş nefis mertebesi, beş çeşit insan, beş farklı sîret kastedilmiş olup. Bir Muvahhîd gencin mutlaka kurt şahsiyetli olması ve ancak kurtlar ile dost ve yoldaş olması gerektiği vurgulanmaktadır.. Şimdi bu beş insan tipini kısaca açalım;

KURT. Asla sıradan ve sürüden olmayıp, hak yolda icab ettiğinde yalnız kurt kalmasını bilen, ve ancak kendisi gibi kurtlarla bir sürü teşkil eden, vicdan ve aklı ahenk içinde olan, asla köpekleşmeyen, kula kul olmayan, hür oğlu hürlerin timsalidir. Asla ayı gibi ahmak, sıçan gibi korkak dönek, tilki gibi sinsi, köpek gibi hain olmayan; ve tüm fezâili tüm kemâli cem etmiş şâmil bir insân-ı kâmil’i, muvahhîd-hanîf kulları temsil eder bizim ıstılahımızda..

AYI. Saf salak, ahmak insanı temsil eder. Hani sevdiği efendisinin başına sinek kondu diye kaya ile sineği öldürüp bu arada dostunun da kafasını ezerek katleden ayı hikayesi vardır ya, aynen o işte.. İyilik yaparken bile zarar verir böyleleri. Öyle ki, bazen düşmandan bile daha çok zarar verir.. Ahmak dosttansa zeki düşmanın olsun demişler.. Olmadık bir anda insanı rezil eder. Bir çuval inciri berbat eder. Nâdan ile ahmak ile dostluk sadece ziyandır. İslam genci ferâset basîret hikmet fıkıh fehim şuur idrâk sahibi olmalıdır, asla ahmak bir ayı gibi olmamalı, ve asla da ayılar ile yoldaş olmamalıdır..

TİLKİ. Çakal örneği de buna yakındır. Zekidir, ama zekası sadece şeytanlığa ve menfaate çalışır. Her işte sadece dünyalık menfaatini düşünür. Ve tüm kurnazlığı batıla, istismara, hileye hizmet eder. İslam genci asla böylesi bir şahsiyete sahip olmamalı ve asla da bu sahtekar tipleri dost edinmemelidir..

SIÇAN. Su almaya başladığında gemiyi önce sıçanlar, en son kaptanlar terk eder demişler. Olası her türlü tehlike ve risk anında birlikteliği bozup, kaçan korkak ve menfaatçi tipler böyledir. İyi günde parazit olarak da olsa bir refakati olan fareler, az bir nem hissedince gemiyi ilk terk edecek olan karaktersiz döneklerdir. İslam genci asla böylesi korkak olmamalı, ve bu tipler ile de yola çıkmamalıdır. Daha ilk sarsıntıda her biri bir deliğe kaçacaktır..

KÖPEK. Bazen kurt postuna da girse veya andırsa da, çanak yalayıcıdır, kimin çanağını yalarsa onun borusunu öttürür. Güce tapar, ve gücü kimde görürse ona sırnaşır. Haindir, gammazdır. Menfaati ve batılı için her türlü ispiyonu her türlü muhbirliği, her türlü ihaneti yapar. Ve diğer muzır tiplerin aksine, kurtlar için en zararlısı budur. Zira bu tip hainler en kolay sızma, keşif, ihbar veya irtidatı yapacak olanlardır. Batılın en tehlikelisi en çok sureti haktan görünenidir demişler. İslam genci asla köpekleşmez! Ve köpekleşenleri dost edinmez, ve onlarla cihadı diğer türlerle olan cihaddan ayrı tutmaz, hatta evveliyatı bunlarla olan mücadeleye verir..

Evet. Ahmak ayı, korkak sıçan, sinsi tilki, hain köpek.. Dört nefis çeşidi. Dört hal.. İslam erleri kurt gibi olmalı (Zeballah, Allah’ın kurdu), bu dört zümreden olmamalı, ve olanlara da daima dikkat etmelidir. Asla saflarında barındırmamalıdır.

Ayı gafilleri cahilleri ve bidatçileri, Tilki ve Sıçan ve Köpek de zındık kafir ve münafık ve mürtedleri çağrıştırmaktadır aynı zamanda. Ayı salt bir vicdanla ama zerre kadar akıl ilim hikmet olmadan hareket ettiği için masum gözükse de şeytanın oyuncağı olup muzırdır. Diğerleri ise salt mantıkla hareket eden daha da şeytan tipler olup, neticede dördünden de uzak durmak ve onlara karşı daima temkinli tedbirli olmak icab eder.

Fakat ilk olarak, Hak davada ben bunlardan birisi miyim diye nefsini tenkit ederek işe başlamak ve önce bu hallerden istiğfâr tevbe teberrî etmek ile başlamalıdır.. Gerisi mecburen gelecektir zaten..

 

Psikolojik Danışman-Tarihçi / Levent Akıncı

 

Eğer Islam Dünyası’ndaki kurtların tesbiti için ‘vazifelendirdigi’, hatta çoğu zaten ‘durumdan vazife çıkartan’ ve maaşsız gönüllü köpeklerini de işten çıkartacak olsaydı, sokaklar işsiz güçsüz yüzbinlerle dolardı..