Kategoriler
Güncel Özel Dosya

İSTİKAMET VE İSTİKRAR

Kuran’da ve Hadis’de defalarca bahsi geçen ve aslında Türkçe tefsir ve bilhassa meallerde geçen dosdoğru olmak, dosdoğru yol gibi kelimelerin kifayet etmediği Arapça aslı İSTİKAMET lafzıdır..

İstikamet, Sırat-ı Mustakiym, Tarık-ı Mustakiym..

Dosdoğru olmak, dosdoğru yol. . .Diye tercüme edilirse de tefsir okumak ve hakiki manasına erişmek lazımdır.

Ehli Sünnet dört mezheb ulemamızın tefsirlerinde lazım şerh yeterince var. Okuyalım inşallah.

Ama kabaca özetleyip söylemek gerekirse ebedi kurtuluşun iki şartı vardır;

1) İstikamet

2) İstikrar

İstikamet; komple tüm Şeriat tüm vacip İlim, İtikad, Fıkıh ve Ahlak.. Kısacası Din.. Tevhid üzere Hanîf kullar olmak, Ehli Sünnet Vel Cemaat itikad üzere İhlas ile alim ve amil olmak.. Küfrün her çeşidinden sapıklığın her çeşidinden, bilhassa ve evvela itikat cihetinde kat’iyyen uzak kılmaktır. Kufrun; şirk, isyan, alay, şüphe, ilhad, inkar, inat, kibir vs tüm çeşitlerinden ve yeryüzündeki tüm tağutlar ve onlara tabi kafirlerden sakınmaktır. Eliyle, o olmazsa diliyle mucahede etmek, o da olmazsa kalbinde buğz nefret beslemek; Hak’ka iman edip Batıl’ın her çeşidinden berî olmaktır. Cihad, o olmazsa Hicret, o da olmazsa Uzlet ve Zulm’e buğz nefret üzere olmaktır.. Kısacası İslam üzere olmaktır.. Tağutlarla cihad etmek de dindendir, kardeşini tebessümle karşılamak veya bir kediye yemek su vermek de..

İstikrar; ise bunda sabırlı sabit olup, akşamdan sabaha itikat fikir değişip durmamak. İmanlı yatıp imansız kalkmamak, İmanlı kalkıp imansız yatmamak, hele de böylesi tağuti bir dünyada, günler aylar dönemler yıllar içinde aynı hattı muhafaza edip Hak Hidayet yolunda ölene dek sarsılmadan, savrulmadan, yıkılmadan, sapmadan, döneklik yapıp helaka gitmeden devam edebilmektir..

Hak’kı ve Sabr’ı tavsiye etmek bahsindeki belki en büyük hikmet hakikat de bu iki şart olsa gerek..

Hak; İstikamet.
Sabır; İstikrar..

Psikolog/Tarihçi – Levent AKINCI