Kategoriler
İslam Dünyası Tarih

Osmanlı’nın Açe Seferleri

Bu ne hazin bir bilmece Burda gündüz orda gece Bir vatandır iki hece Darusselam gözüm Açe.. … Eğilmedi boynu Haç’a Korkmadan hep geldi Hacc’a Akıncı der varam uca Uc beyliği bizim Açe.. … Sumatra adasının kuzey batı burnu olan Açe, ‘Serambi Makkah’ yani Mekke Kapısı sıfatıyla anılır. Zira Patani, Johor, Moro, Java, Brunei ve tüm […]

Kategoriler
İslam Dünyası İslami İlimler Tarih

İki Cennet

RABBİNİN MAKAMINDAN KORKANLAR İÇİN İKİ CENNET VARDIR

Kategoriler
Güncel Özel Dosya Tarih

Pisikoterapi

Ey sâlik-i târik irşâd olmaya Serencâm-ı Kıtmir bile kâfidir Rahmet-i Rahmân’la dîlşâd olmaya Hureyre’ye nazar kıl Hak Şâfi’dir L.A. https://www.youtube.com/watch?v=fOG_lBjzIIU Allah Teâlâ şehirlerimizi kedisiz, toprağımızı karıncasız, dağlarımızı kırlarımızı da kurtsuz, keçisiz ve arısız, ümmeti de halifesiz ve akıncısız gâzîsiz bırakmasın.. Kurtlar, Keçiler, Kediler; Hürriyet tutkunu asîl mahluklardır.. Evvela şunu söyleyelim; kedi nankör değildir; müsbet bir […]

Kategoriler
Özel Dosya Tarih

Osmanlı’da mahalle baskısı

Malumdur ki Asr-ı Saadet’den Emevî-Abbasî-Osmanî hilafeti devirlerine ve bu idarelere biatlı olarak bu asrın başına dek gelmiş İslam Ümmeti; Müslüman-Ehli Sünnet Vel Cemaat olan ecdadımız; asla “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” diyen Yahudiler gibi davranmamıştır. Allah Teala’nın “Emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i an’il-münker” yani hakkı, hayrı, adaleti, iyiliği emredip; batılı, zulmü, kötülüğü, fenalığı yasaklamak hükmü mucibince asla […]

Kategoriler
Özel Dosya Tarih

ÖZDEMİR PAŞA VE ÖZDEMİROĞLU OSMAN PAŞA

Öztimur Paşa: Mısır fethinde bulunan Çerkeslerdendir… Hadım Süleyman Paşa Yemen’in fethi için serdar olunca Öztimur da beraber gidecek oldu, ama “Atımdan ayrılmam” diyerek atını gemiye bindirmeye çalıştı. Orada bulunan askerler “Deli Çerkes” diye gülüştüler. Ama Süleyman Paşa “Bir Divane Çerkestir” diye bu hareketinden hoşlanarak, kendi atının yanına Çerkes’in atı da yerleşsin diye emir verdi. Karaya çıkılacağı […]