Kategoriler
Güncel Özel Dosya

KİMLİKLERDEN İSLAM’IN SİLİNMESİ MESELESİ NEYİ HATIRLATIYOR?

Kimliğinde İslam yazanların kaçı hakikaten islam üzeredir, bu elbette tartışılır..

Lâkin işin şu tarihî ve ibretlik cihetine dikkat çekmek isteriz.

Yaklaşık bir asır önce, Laik rejim inşa edilirken hani azınlıkların mübadelesi meselesi vardı.. Ankara’yı temsilen Haham Hayim Nahum’un katıldığı Lozan’ın bir meyvesi olarak..

Türkiye’deki bazı Rum’lar ile, Yunanistan ve de hususan Selanik ve belli yerlerdeki Müslümanlar değiştirildi..

Buradan ihraç edilen Rumlar hakiki Hristiyan idi.. Lakin Selanik’den ithal edilen herkes hakiki Müslüman değildi ! !

Elbette arada gerçekten de bir çok hakiki Muslim kardeşlerimiz buraya gelme fırsatı bulup gelmiştir. Onları tenzih ederiz. Lakin nice temiz müslümanlar daha orada zulme terk edilmiştir. Zaten bunun en bariz delillerinden birisi de, sonraki seneler boyunca sürekli kendi imkanlariyla kelleyi koltuga alıp kaçıp gelecek olan hakiki müslüman muhacirlerdir. Hani değiş tokuş yapılmış idi? Batı Trakya neden mübadeleye dahil edilmemisti? Acaba orada Sabetay aileler yoğun olmamasından kaynaklaniyor olmasın!..

İşin aslı; “Karakaşzade Rüştü hadisesi” ve O’nun uyarılarına bakılınca görülmektedir ki, on binlerce Selanik Sabetayı ülkeye getirildi.

Zaten bu Avdeti (Dönme denen gizli Sabetay Yahudi, yani Münafik) aileler ile burdaki hakiki Hıristiyan Rumlar; Yunan hukumeti ile TC arasında mübadele edilirken kasten “Türk-Rum” mubadelesi denmeyip “Müslüman-Hiristiyan” mubadelesi denmisti..

Zira etnik olarak Türk değil Ibrani-Seferat Sabetay oldukları tüm Balkan halklarınca bilinen bu muzır taife için “Musluman” değil de “Türk” denilse bilhassa oradaki herkes kıçıyla gülerdi..

Hani yeni rejim Arab,  Zenci, Kıbtî.. vs sırtında yük görüp atıyor, Ümmet ve Hilafet mefhumuna düşmanlık ediyor, ve Islamsız bir sözde Türklük sloganıyla ulusal bir devlet olmak istiyordu!  Nereden çıktı Yunanistan’daki “Muslumanlar”ı kurtarma fikri? Neden diğer komşular değil de Yunanistan ve hususan Selanik Müslümanları?.. Neden Türkler demedi de Müslümanlar dedi?..

Kısacası, o taife, munafiklar olarak, güya müslüman olmuş ibraniler olarak kabul edilip, getirildi. Arada kaynayan hakiki müslümanlar hariç, binlerce Sabetay ülkeye dolduruldu; ve Hilafet’in başını yiyenler evvelce sürdükleri Ermeniler’in ve yeni gönderdikleri Rumlar’ın çeşitli mal ve arazilerini bunlara hediye (?) ettiler..

Bu gun memleketimizin bir çok zengin Sabetayı Yahudisi, bu gibi vurgunlarla Selanik’li M.Kamal ve taraftarlarınca zengin edilmiştir.. Ermeni tehciri de Rum mübadelesi de zaten Sabetay ve Yahudi zengin elitlerin üretime ve tüm pazarlara hakim olma projesiydi..

Hülasa.. Çok ibretlik.. AB ve sair dünya tagutlarina Demokrasi-Diyalog severlerimizce yaranmak adına sadece kimliklerde kalmış olan Islam ibaresi de kaldırılıp Islamsiz bir sozde Türk kimligi ile aslında Türk’ü Türk yapan ruhun kırıntıları da yok edilecek galiba..

Yüz yıl önce Türk diyemedi de sözde Müslüman kimliği ile getirdiler Sabetay Yahudileri.. O zaman Selanik ve civarındaki Türkler hakiki Müslüman idi.. Bu yüzden; ve ayrıca tabi ki Seferad’i Türk diye kamufle edemeyecekleri icin Sözde Müslüman diye kayda girip getirdiler. Şimdi de Islamsiz bir Türk ibaresi..

O günde Turksuz sözde Islam, bu günde Islamsiz bir Türk..

O proje kimlere yaramıştı hangi gayri muslim taifeleri kamufle takiyye icin idi ise, ve keza yaklaşık bir asırdır kimliklerde Islam yazılarak hangi kuffar taife ve azınlıklar ve zındıklar parmakla gösterilir olmaktan çıkartılıp kamufle edilmişti ise; günkü bu proje de aynı kuffarı kamufle içindir !

Mubadelede geçen Müslüman azınlık tarifi de;

Sonraki yüz yıldır kimliklerde dini Islam yazilmasi da;

Ve şimdiki, dini belirtilmeksizin bir Türkiye Vatandaşlığı ibareleri de..

Hepsi de belli başlı azınlık olan Sabetay, Safevi vs cehdi kafirleri kamufle, ve cehli kafirler olan bir kısım bazı avamı da uyutmak uyuşturmak icindir diye dusunmemek elde değil..

Bize kaynak soranlara deriz ki, tek bir kaynak ve güzergah tarif etmekle iktifa ederiz. Gidin, TBMM 1924 KARAKAŞZADE RÜŞTÜ HADISESI’ni, ister meclisin resmi kayıtlarından, ister sair tarihi çalışmalardan okuyun…

Bu arada; hazır bu meseleye el atmışken, Sabetay kutsal bayramı olan “Dört gönül bayramı” ya da “Kuzu gecesi bayramı” da denen özel geceyi de bi araştırmayı unutmayın! Meclis kürsüsünde bizzat atişan Kapancı Sabetaylar ile Karakaşi Sabetaylar ve sonra çeşitli gazete ve mecmualarda devam eden tartışma ve karşılıklı ifşaatları da inceleyin. Dönemin Vakit, Vatan gibi gazeteleri, Resimli Dünya Mecmuası gibi magazinleri vs.. Bazı ayıp şeyleri de öğrenmiş de olacaksınız, ama ne yapalım ki, Sabetayizm’in tarihi gercekleri bunlar! Kimi Sekulerist, kimi Sol kimi başka kimliklerle sürekli kadın hakları vs bahanesiyle Islam ve Ecdat düşmanlığı yapanlar önce kendi mazilerine bakmalı..

Psikolog-Tarihçi / Levent AKINCI