Kategoriler
Güncel

Kraliçenin Namusunu Kurtaran Padişah

16. asrın son çeyreğine girilirken.. Halife Sultan Süleyman Rahimehullah’ın ve Barbaros Hayreddin Paşa Rahimehullah’ın Alpler’de ve Akdeniz’de sürekli perişan ettiği Habsburg hanedanı ve yani Kutsal Roma İmparatorlarından V. Carl’ın (Şarlken) oğlu ve İspanya kralı 2. Felipe, Ingiltere kraliçesi 1. Elizabeth’i evliliğe zorlamaktadır. Evvelce 1. Elizabeth’in kızkardeşi Mary Stuart (Kanlı Mary) ile evli olan 2. Felipe, Mary ölünce gözünü Elizabeth’e ve yani yeniden tahta diker. Evlilik teklif eder ve redd cevabı alır. Ama kafaya koymuştur bir kere. 1. Elizabeth ise hem Katolik hem de Endülüs soykırımcısı bir geleneğin varisi ve mudavimi olan bu adamla evliliği reddetmektedir. Ve 1. Elizabeth bir Protestan olup Katolik Kilisesi yani Papalık tarafından aforoz edilmiştir. Hemen hemen bütün Avrupa İngiltere’ye ya hasım olmuş ya sırt çevirmiştir. İngiltere tahtı gaspa kraliçe de tecavüze uğramak üzeredir yani..

Zor durumda olan Kraliçe 1. Elizabeth çareyi dünyanın en güçlü devleti olan Osmanlı Hilafeti’nden yardım istemekte bulur. Osmanlı tahtında Süleyman’ın torunu 3. Murâd vardır. Yazışmalar olur.

Elizabeth mektupta arada yakınlık artsın diye dini bazı meseleleri de konu edinir. Protestanların Tanrı ile aralarında azizleri ve kiliseyi sokmadıklarını vurgular ve biz Protestanlar tıpkı siz Sünniler gibiyiz; Katolikler ise on iki imamları vs Allah’a şerik koşan Şiiler gibiler. Der özetle.. Putları ikonaları kırdıklarını ve aforozcu Vatikan’ın Papalığın hükmünü reddettiklerini vs anlatır. Yardım dilenir. Murâd han da onu islama davet eder, ve o da kibarca reddeder.

Ingiltere Kraliçesi 1. Elizabeth bu yazışmalarda İspanya’daki esir Müslümanları para karşılığı satın alıp azad edip kurtardığından da bilhassa bahseder. Ve sömürgeci zalim İspanya kralı 2. Felipe’ye karşı 3. Murâd’dan yardım ister.

Tıpkı vaktiyle Fransa kralı Fransuva, Ispanya-Alman Habsburg hükümdarı V. Carl’a (Şarlken) yani 2. Felipe’nin babasına esir düşünce Fransuva’nın annesinin Süleyman’dan yardım istemesi gibi..

Avrupalı kraliçelerin Türk Sultanlara sığınması bir gelenek oluyormuş az daha..

Hülasa muahede yapılır. Bilhassa Ispanya’daki esir Müslümanları kurtarması karşılığında Osmanlı belde ve sularında ticari imtiyaz verilir İngiltere’ye ve İspanya’ya birlikte vurma kararı verilir İstanbul tarafından. Bu dönemde bir çok islam ülkesi ve dünya Portekiz ve İspanya sömürgeciliğine karşı savaş vermektedir. Küfrün başı Kutsal Roma Germen İmparatorluğu yani Habsburglar’dır. Ki, büyük nineleri Endülüs soykırımcısı Kastilya’lı İsabel’dir..

Bir süre sonra İspanya donanması İngiltere’ye doğru yola çıkar. Fakat kendisine saldıran Osmanlı Donanması sebebiyle İngiltere’ye sağ salim ulaşamaz. Çok hasar almış ve zayıflamıştır. Ayrıca da dönem boyunca İspanyol kuvvetleri güney sularında Osmanlı ile kuzeyde İngiltere ile savaşınca kuvvetini ikiye bölmek zorunda kalmıştır. Böylece ingiltere baskınında meşhur Armada yenilgisini yaşamıştır.

Kısaca, İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth’i İspanya Kralı 2. Felipe’nin tecavüzünden Osmanlı Halife Sultanı 3. Murâd rh kurtarmıştır! Ingiltere’deki zillete ve İslam Devleti’ndeki izzete bak!

Nereden nereye..

Ve 2. Elizabeth.. Portekiz ve İspanya’dan adeta devraldığı sömürgeciliği son sürat devam ettirip islam sahillerine ve insanlığa kâbus gibi çöken, ve Hilafetin son asırlarında diğer düvel gibi Atlantik’ten Pasifik’e her yerde Ümmet’e saldırıp duran hatta en büyük darbeleri indiren ve Hilafetin yıkıldığı asırda başsız kalan Ümmete tepeden bakan, alemi İslamın her bir köşesinde işgal ve sömürü ile zulüm eden bir devletin son kraliçesi. Gebermiş..

Kapaktaki iki Elizabeth resmine de dikkatle bakın. Demokrasi tüm uluslara gerekli imiş, Laiklik insanlığın kurtarıcısı imiş, Monarşi çağ dışı imiş.. De, miş miş.. Bütün bu büyüler sadece Islam Birliği ve Hilâfet gündem olunca Ümmet için süslenip püslenip pazarlanan masallar.. Adamlar beş asır evvel ne idiyse bu gün de o. Fark yok. Fark bizde..


Levent AKINCI