Kategoriler
Güncel

Mavi Boncuk Dağıtan İlahiyatçı

Kuran’da “Hakkı batılla karıştırmayın, ve hakkı bile bile gizlemeyin” buyrulmuştur.

Yahudi haham ve hristiyan papaz siretli, batılı patron suretli ve jilet traşlı ve belki yatağa bile krovatla giren ‘bir kısım’ ilahiyatçılar; hem hakkı gizliyor hem de anlattığı kadarını da batıl ile karıştırarak sunuyor. Laik, Feminist, Sosyalist, Faşist vs mahallelere yaranmak için mavi boncuk dağıtan ve “Hadisler”e ve “Ulema”ya ve “Ecdadımız”a düşman olan bu ‘bir kısım’ ilahiyatçılar ve sosyete hocaları “Kuran bize yeter” gibi süslü laflarla başlayan derslerinde vaazlarında;

1) Hakkı gizliyorlar; çünkü asla bu halka mesela Tuğyân nedir öğretmiyorlar! Oysa Kuran’da bir çok yerde geçen bir mefhumdur. Ve mesela asla Şeriat nedir öğretmiyorlar! Oysa Kuran’da beş ayrı yerde geçen bir mefhum. Oldu da bahsi geçerse de on dört asırlık İslam ulemasından farklı olarak kendi hevalarına ve laikliğin razı olacağı şekilde çarpıtıyor ve lafzen red veya tahrife gidemeseler de adeta manaen tahrife yelteniyorlar. “Tapınakçılar ve Batiniler” başlıklı makalemizde ve benzer makalelerimizde de değindiğimiz gibi..

Dinde hakkı gizledikleri gibi tarihte de hakikatleri gizliyorlar. Asla Sabetayist Masonik istiladan bahsetmiyorlar. 1909’dan beri devam eden bir işgalden bahsetmiyorlar..

2) Hakkı batılla karıştırıyorlar, çünkü bakıyoruz sohbetlerine, kitaplarına yazılarına, çok şeytanca bir taktikle, beş on tane şirk ve hurafe deşifre edilip anlatılmış ise güya, kırk da sahih inanç ve ibadetin reddedilmiş olduğunu görüyoruz.

Bu seküler, septik, felsefi bilgici reformistler; birbirinden beslendikleri zıtları olan skolastik, dogmatik, sezgici bir kısım sufilere vs reddiye vererek kendilerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar, bu arada da bir kısım hurafeleri reddederken dinden olan bir çok hak inanç ve ibadeti de reddediyorlar.

Mesela şeyhe seyyide vs tapma şirkini reddederken sahih ulemanın eserlerinden istifade etmeyi de, mesela başlık parası veya kadına yönelik herhangi bir halk hurafesini reddederken erkeğin aile reisi oluşu veya mesela çok eşlilik hakkını da, muska hurafesini reddederken sahih duaları ve rukyeyi de, rafizilerin mehdi anlayışını reddederken gerçek mehdi rivayetlerini de.. Böyle onlarca meseleyi inkar ediyorlar.

Her biri birbirinden farklı farklı bir inanç ve fikri olan bu bir kısım ilahiyatçılar çok çeşitlilik arzediyor, ve nefis heva dinine tabi oldukları için usulde asılda en temel meselelerde bile asla kendi aralarında da bir müşterek noktaları olmuyor. Malum akıl akılı beğenmez ve insan insanın bir tek aklına nazar vermezmiş..

Yarı çıplak Sabetayist sunucuların tv kanalizasyonlarındaki bir kısım sabah programlarına çıkartılmak gibi bir lutuf(?) koyulunca da önlerine, artık kim tutar bunları. Uçtukça uçtuklarını görüyoruz.

Levent AKINCI