Kategoriler
Güncel

Mirasta Dişi Payları

FEMİNİTLERE OKUTUN.. Az çok Fıkıh Usulü okuyanlar bilirler, okumayanlar da aklen tahmin edebilirler; Islam’daki “Mirasta erkek kadının iki katını alır” ifadesi tahsis edilmemiş umumdur.

Mevzubahis miras olduğundan, miras bağlamında her durumda erkek kadının iki katını alır demektir sanıyorlar. Halbuki şeriatımızda fıkhımızda bu her zaman böyle değil..

Miras taksiminde 30 küsur ihtimal / kombinasyon var mûrisin (miras bırakanın) bazı varislerinin varlık ve yokluklarına göre.

Bu ihtimaller içerisinde İslam Fıkhı’na göre; bazısında kadın erkeğin yarısını alıyor, bazısında eşit pay alıyorlar, bazısında kadın erkekten çok alırken, bazısında sadece kadın alıyor, erkek hiç alamıyor!

Allah çocuklarınızda erkeğe iki dişinin payı kadar emreder (Nisa 11). Bu emirde geçen, umumen kadın erkek miras dağıtımına dair değil, erkek ve kız “Kardeş evlatlar” arasındaki miras dağıtımına dairdir! ‘Çocuklarınızda’ ibaresi ve alakalı diğer Âyetler ve Hadisler bu hükmün sadece evlatlar arasında olduğunu ortaya koymaktadır..

Bu nokta hep dikkatten kaçıyor. Veya kaçırılıyor..

Kadın ve erkeğin “EŞİT” pay almasına örnek: Anne babası ve çocukları olan bir erkek vefat ettiğinde, mirasından anne ve babası eşit pay alır. Burada annenin de bir dişi olduğunu görmüyor veya görmezden geliyorlar..

Delili yine aynı ayetin devamı: Ölenin çocuğu varsa geriye bıraktığı maldan ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır (Nisa 11). Her birinin diyor yani anne baba eşit paylar alıyor..

Kadının erkekten “FAZLA” pay almasına örnek: Kocası ve mesela 2 kızı olan bir kadın vefat ettiğinde, mirasından kızları babalarının 8 katı hisse alırlar!

Delili: Eğer tek bir kadın ise ona malın yarısı vardır (Nisa 11)

Şayet sizin bir çocuğunuz var ise onlar için bıraktığınızdan sekizde bir hisse vardır (Nisa 12)

Kadının mirasın “TAMAMINI” alıp erkeğin hiç alamadığı duruma örnek: Bir baba vefat ediyor, geriye varisleri olarak karısı ve kızı kalıyor, oğlunun veya oğullarının mürted olduğunu varsayalım. Mürted, icmaen sabittir; müslümana mirasçı olamayacağı için tüm mirası kadınlar alır..

Bunun delili Sahihi Buharide yer alan; müslümanın kafire, kafirin müslümana mirasçı olamayacağına dair hadistir. Kafire miras kalmayacağında icma var, cumhur bu hadise dayanarak kafirden miras da alınamayacağı görüşünde iken Muaz bin Cebel, Muaviye bin Ebû Süfyan, İbrahim en-Nehai v.b Radıyallahuanhum Ecmaîn; ‘İslam galip gelir ona galip gelinmez, İslam artırır eksiltmez’ hadislerini bu hadisle beraber anlayarak öyle tevil ederek kafirden miras alınabileceğine hükmetmişlerdir. Yani mürtedden miras almada bazı ihtilaflar olsa da, miras verilmeyeceginde icma var ittifak var..

Feraiz hesaplarını (Mirası varislere İslam hukukuna göre dağıtma işlemi) linkteki tablodan kolaylıkla yapabilirsiniz

Feraizlik işiniz yoksa dahi kombinasyonları denemeniz tavsiye olunur, her durumun sonucunu naslardan delillerle sunmaları güzel olmuş:

https://kurandersleri.net/miras/Miras_Erkek.html

Kadının mirastan “TÜM” payı alıp erkeğin hiç alamadığı durumlar erkeğin irtidadından ibaret değil;

Örneğin vefat ettiğinde arkasında 1 hanımını, ve hanımdan olan 1 oğlunu, 1 kızını, 3 erkek kardeşini bırakan mûrisin mirasının 1/8’ini hanımı alır. Oğlu ve kızı kalanın tamamını erkek kardeşe kız kardeşin 2 katı düşecek şekilde paylaşır. Bazı kombinasyonlarda varis olan erkek kardeşlere bu kombinasyonda hiçbir pay düşmez. Görüldüğü gibi bu, dul kadının ve kızının mirastan pay aldığı halde murisin kardeşleri olan erkeklerin yani dul kadının eski kayınlarının hiçbir pay alamadığı bir duruma örnektir.

İnternetten müellifinin müsâdesiyle bu yazıyı derleyip düzelterek buraya naklettik.

Hakikaten feminitlerin ve mankurtların bilip bilmeden atıp tuttuğu mühim bir meseledir bu. Ve görüldüğü gibi miraslardan duruma göre bazen bazı hanımlar bazen bazı erkekler fazla pay alıyor.. Bazen bazı erkekler hiç almıyor bile..

Ayrıca bknz: https://fasiharapca.com/nisa-suresi-11-ayet-kuran-mealleri-arapca-kelime-meali-latin-harfli-anlami-tefsiri/289816

https://www.haksozhaber.net/islam-hukukunda-kadina-taninan-haklar-151040h.htm

HİLAFET DEVLETİ’NDE HANIMLARIN HAKLARI

Ümmetin İki Yiğit Hanımı

Dinle ey Kâfir

https://www.ayncalut.com/kadinin-adi/Levent Akıncı