Kategoriler
Güncel

Hangi Âlimleri Takip Etmeli

Bir genç kardeşim şöyle bir soru sordu, “Biz çağın ideoloji ve rejimleri hususunda neden Mustafa Sabri Efendi veya Seyyid Kutub, Şeyh Said, Abdullah Azzam gibi zatlara tabiyiz, yani yeni dünya düzeni ve fitneleri hakkında bu zatlardan farklı olan diğer kalem sahipleri ile ne gibi bir fark ve üstünlükleri var?” Cevabım şu oldu;

1) Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Şeyh Said, İskilipli Atıf Hoca, Hafız Ali Reşat Hoca, Elmalılı Hamdi Yazır Hoca, Ahmed Muhammed Şakir, Şeyh Abdulhakim Arvasi, Konyalı Şeyh Zeynelabidin, Izzeddin Kassam, Ömer Muhtar, Seyyid Kutub, Abdullah Azzam gibi ulema ve ümerânın Laiklik, Demokrasi, Komünizm, Ulusçuluk vs modern ideoloji ve akımların küfr olduğuna dair “Kuran’dan, Hadisler’den, ve Ulemanın Eserler’inden getirdikleri deliller gerekçeler” çok açık.

2) Bu zatlar ve bu ayardaki daha nice alimimiz, ya kendileri ya da babaları hocaları “İslam Devleti Devrinde” de yaşadı ve İslam Devleti alimlerinden tedris gördüler. Bin üç yüz senelik bir zincirin, dini kendilerinden devraldığımız altın zincirin, son halkaları idi bunlar. Yeni durumu ihanetle kabullenmiş ‘bir kısım’ Falan ilahiyatçı prof filan işbirlikçi hurafeci şeyh ders vermedi bunlara. Bu zatların, kiminin kendisinin kiminin baba veya hocalarının tamamı “İslam Devleti” emânındaki kadim “Medrese” geleneğimizin son mahsulleri idi.

3) Gerek Türkiye’de gerek diğer beldelerde Filistin, Cezayir, Türkistan, Mısır, Irak vs memaliki islamiyyedeki bu ve benzer ulema ve ümerâ, hem Hilafet devrine hem sonraki laik düzenlere tanık olup ve çağın fitnelerini gören ve neticelerini acı şekilde tecrübe eden kimselerdi, “Hem hükmü hem vakayı” biliyorlardı, ve “Hakkı batıla karıştırmayın ve Hakkı bile bile gizlemeyin” emrine riayet etmede canları kanları hürriyetleri pahasına gayretli ve yani “Kitaplarını kanlarıyla yazan” alimlerdi.. Bel’am bin Baura ve Amon Rahiplerinin yolundaki bir kısım satılmış kalemlerden bir diğer mühim farkları da bu..


Levent AKINCI