Kategoriler
Güncel

Neden Oruç Tutuyorsun?

-Bir ruh ve beden terbiyesi olarak orucluyum.

-Nimetlerin kadrini daha iyi bilmek için.

-Benden daha fakirlerin ve hastaların mahpusların mağdurların vs halini anlamak için.

-Sağlıklı olmak için..

-Çünkü Allah Teâla böyle emretti, Resulullah Âleyhisselâm böyle öğretti!

Sadece son satırlar hak olan doğru cevaptır.. Bizler müslüman Kocakarılar gibi iman ederiz. Namazdan Oruca Hacca Zekâta, Zina ve Alkol yasağından Çok hanımla evlenebilmeye dek, tüm hükümlere, tüm emir ve nehylere ve ruhsatlara bakışımız böyledir..

O Kocakarılar ki sık sık şöyle derler; “Hikmetinden Suâl Olunmaz”..

Biz Şeriattaki bütün emir ve yasaklara evvela bu şekilde iman eder teslim oluruz..

“Sebep Nedir” sualinin cevabı “Çünkü Allah Böyle Diledi”dir..

İmân eden biri için bu yeter de artar bir gerekçedir..

Diğer bazı izahlar, Emirlere uyma ve Yasaklardan sakınmanın “Faydaları” olarak tarif edilirse meşru ve makul izahlardır, ve ibadetlerin “Sebepleri” değildirler belki çeşitli hikmetleri “Faydaları” ve “Sonuçları”dırlar, ibadetlerin daha bu dünyada bile alınan bir kısım meyveleridirler ve elbette bunları tefekkür etmek de hayırdır.

Ama hiç bir neticeyi ve faideyi çıkıp da sebep budur diyerek Allah adına konuşma hakkımız yoktur!.

Ve, ne bir Ateiste ne bir Kemaliste ne bir Apoiste ne bir Feministe ne bir başka kafire hesap verecek veya şirin görünmek için yaşayacak değiliz! Bizim hesap vereceğimiz mercii tektir. Kula eğilmeyiz, ve hakkı eğip bükmeyiz! Bizim gibi iman edenler kardeşimizdir, inkâr edenlerin de taptığı tabi olduğu putlarıyla beraber cehenneme kadar yolları vardır!..

Levent AKINCI