Kategoriler
Güncel

Selefî-Maturudî meselesi ve Kemalistler

Birisi “Selefiliğe karşı Maturudiliği savunan” malum Kızıl Kemalist şahıslara kulaklarına fısıldayan Yeşil Kemalistlerin Selefi-Maturudi meselesinde kendilerini kandırdığını söylesin..

Çünkü;

1) Selefi, Maturudi, Eş’ari, Zahiri.. Hepsi de Ehli Sünnet Vel Cemaat’in kollarıdır. Hepsi de tarih boyunca bir vahdet üzere idi. Hepsinin de ulemâsı karşılıklı olarak birbirini kucaklamıştır, belki her biri Ehli Sünnet-i Hasse benim yani en berrak ve öz Sünni benim deyip, kendini merkeze koymuş, ama diğerlerini de Ehli Sünnet-i Amme şemsiyesi altında kardeş bilmiş, yani diğerlerini de son tahlilde zındık sapık fırkalar gibi görmeyip genel bir Sünnilik çatısı altında kardeş bilmiş ve yer yer birbirlerinden istidlalde ve nakilde bulunmuşlardır. İlmiye arasında usulde ve asılda bir ittifak var, itikadi birlik var yani. Bunu ulemanın kitaplarında ve hayatlarında çok net bir surette görebiliyoruz.. Ayrıca da, Alparslan, Salahaddin, Baybars, Selim, Süleyman vs bütün İslam ümerasına hepsi ittifakla biat etmiştir her daim. Siyasi birlik de var yani. Bu yapay ihtilaf fitnesini iki taassupcu ve bidatçi taife, yani bazı Necdiler ile bazı Nakşiler, bir kayıkçı kavgasına binaen körüklüyorlar. Ama günün birinde Kemalistlerin de taraf olacağı gibi bir trajikomik manzaraya tanık olacağımız hiç aklımıza gelmezdi.. Yav siz Allah Teâlâ’ya ve Resulullah Aleyhisselam’a inanmayan dinsizlersiniz; hayırdır sizi kim fişekliyor da bir anda Maturudi müdafii oluyorsunuz! Yahu siz önce Allah’ın hükümlerine Şeriat’a iman edin, Müslüman olun, sonra ağzınıza alın ‘Ümmet’in bu iç meselelerini! Şeyh Said ile Seyyid Kutub, Bozok’lu Çapanoğlu veya Bayburt’lu Şeyh Eşref ile Arabistan’lı Cuheyman Uteybi kardeştir! Mustafa Sabri Efendi veya İskilipli Atıf Hoca ile Abdullah Azzam kardeştir! Kininizle geberin ey paganlar ve parmaklarında oynattıkları papağanları!

2) “Şeyhi olmayanın şeyhi şeytan mıdır” başlıklı makalemizde de ortaya koyduğumuz gibi; gerek kadim gerek muasır küfürlere hurafelere karşı Selefiyye ne kadar sert ve net ise Maturudi ve Eşariler de o kadar keskin ve net! Hatta bazı büyük Maturudi alimleri Selefi alimlerden de sert. Makalede de görüleceği üzere..

Tağut Firavunlar da Amon rahipleri de çatlasın öfkesinden. Selefi, Maturudi, Eşari, Zahiri; hepsi de kardeştir!

Levent AKINCI
Abdurrahman Azzam Paşa. Ortada arkada
Ilim ehli bir Selefi Hanbeli’nin Osmanlı hakkındaki sözleri
Ebû Muhammed El Makdisi
Alıntı. Görüldüğü üzere Maturudiler Selefilerden farklı değil.