Kategoriler
Güncel Özel Dosya

Şeytanizmin iki farklı tezahürü

Ekini ve Nesli, yani Alem’i ve Adem’i ifsad eden Beşerî Tağutî düzenlerde sapmalar bazen ifrat bazen de tefrit şeklinde vaki olmaktadır. An itibarıyla yine iki farklı sapıklığın iki farklı zalimliğin karşısında akıllar karışmış gönüller bulanmış durumdadır.. Son günlerde artan, veya haberi artan, çocuk istismar ve cinayetleri, ve artık herkesin birbirinden şüphe eder hale getirilmek istenmesi..

Kadimden beri çocuk kaçırma ve alcakça işkence veya tecavüz ve katletme; çoğu kez de Israil, Abd, Avrupa, Rusya, Çin gibi baş tağutlardaki burjuva için organ nakli amacıyla, vuku bulagelmektedir. Lakin bilhassa böyle belli vakitlerde fırsat avcılığı yaparak, milli vicdanı sömürerek bulanık suda avlanmaya çalışan Feminist, Lgtb vs çeşitli muzır zümreler; mazlumlara döktükleri timsah gözyaşı ile süslenmiş bir surette islam, tarih, ahlak, örf ve erkek düşmanlığı yayıyor.. Battık, bittik, dünyada en ahlaksız millet biziz, Pedofili Ensest Zoofili Nekrofili vs bütün cinsel sapkınlıklarda Türkiye dünyada ilk sırada vs gibi yalan bilgilerle yaygara yapıyorlar.. Hem Gezi gibi bir kaos olması için hem kendi pisliklerini örtmek, meşrulaştırmak, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek için, yani bu millet zaten pislik bir millet diyerek ahlaki eşikle çatıyla oynayıp, öğrenilmiş çaresizlik ve yenilgi yanılgısına düşürmek ve bu arada böylece kendi pisliklerine zemin bulmak, hem de bu meseleler bahanesi ile islam’da ve tarihimizde kadın çocuk hayvan hakları hakkında yalan yanlış bilgileri ile salyalarını sarkıtıp Islam ve Kültür düşmanlığı yapmak için.. Dikkat edilirse en çok ses Feminist dernekler ve Lgtb çevrelerinden geliyor. Kadın, çocuk ve hayvan hakları maskesi ile kendi pisliklerini meşrulaştırma ve yayma peşindeler vesselâm.. “Türkler sapıktır, Erkekler sapıktır, kadın ve kadınsılar iyidir!” Mesajları bu esasen..

İstedikleri şey, tüm millette paranoid seytanist bir ruh hali! Herkesin herkese sapık gözüyle bakması ve ailelerin gitgide tecrit içinde olması. Kanada vs gibi.. Hayır kardeşim! Hâlâ iyiler var dünyada! Hatta bu kelam da yanlış. Umumi ahlak kaidelerine ve ruhi sıhhate sahip olma manasında; iyi insanlar ya da iyilikten payları olan kimseler çoğunluktur, bahsi geçen uç sapkınlıklara sahip mahluklar azınlıktır, hatta kahrolası bazı istisnalardır! Islamcı, Solcu, Milliyetçi, Kemalist vs her kesimden iyi insanlar, temiz mizaçlı nice insanlar vardır her daim..

Bir pdrci meslektaş bayan ile konuşmuştum. Hem fanatik Freud’cu olduğu için, hem Müge Anlı ve sair kimselerin yaptığı çeşitli kadın programlarının ve biraz da meslekte rastladığı vakalarının tesiriyle; resmen şeytanın askeri olmuş! Çocuğumu kaynatama bırakmıyorum diyor. Yani dedeye torun emanet etmiyor! O zaman baba ile de başbaşa bırakma! Sen dahi uzak dur! SubhanAllah!!!

Tedavi de olmaz bu ruh haa! Öyle bir bozulmuş, kalp fesada beyin dumura uğramış ki..
Dedim; dede sapık mı, herhangi bir belirti vs? Yok dedi. Sırf tedbiren (?).. Sözde psikolog buysa, bu bulanık selde geri kalanları düşünemiyorum bile..

Bu art niyet, bu fesat fasid düşünceler, bu töhmet; o haberlere çıkan sapıkların o mel’un işlerinden daha az tehlikeli değil haa! Dikkat edin; resmen milletin vatanın temeline dinamit koyuyorlar..

Beraat-i Zimme ve Hüsn-ü Zan gibi Şer’î, Fıtrî ve Ahlakî kaidelerin yerini; Fitne, Fesad ve Su-i Zan almakta, Paranoya almakta, Vehim, Vesvese, Obsesyon, Septisism almakta! Asıl toplumsal cinnet budur! İfrat tefritle tedavi edilmez. Ikisi de sapıklık! Bu kadar net!

Pedofil, ensest, zoofil, nekrofil vs pisliklerden daha pislik ve tehlikeli olan belki de bu fesada uğramış, paranoyak olmuş ruhlar. Şuyuu Vukuundan Beter demiş atalar. Ve bu fitne daha tehlikeli.

Çünkü o sapıklıklar bir kaç serefsizde zuhur ederken; bu fitne, cemiyet halinde bir sapkınlık, cümleten düçar olmakta olduğumuz bir şaşkınlık ve sapkınlık!

Hiç bir sapkın alamet yok iken; çocuğu dedeye emanet etmeme, yegenini ya da komşu çocuğunu ya da bir yetimi sevememe, başına saçına olsun dokunamama, bir kediyi köpeği bile beş dakika emanet bırakamama.. Bu toplumsal cinnettir! Tedbir de bir yere kadar! Allah’a tevekkül, ve kula hüsn-ü zan, itimad ve saygı biterse işte o gün batarız..

Ne yapalım susalım mı, yalan mı bu kadar sapıklık canilik, diyerek meramımızı çarpıtanlar oluyor bazen. Diyoruz ki:

Evvelinde; verin nesli biz eğitelim desek; “vaay Akıncı mı yetişsin” diye zırlarlar! Bize verilmedi sistem, ahirinde böyle sapıklar türedi, bari verin cezasını biz keselim desek ona da havlarlar; “vaay böyle öldürme şekli mi olur vay cani” (?)

Kimsenin susalım dediği falan yok. Aksine verin bize gerekirse tavuk keser gibi keselim..

Amaa.. Bu sapıklar bahanesi ile başka bir sapıklık türedi, biz iki şeytanist hale de muhalifiz ve her iki sapkınlığa karşı da daima ayık olacağız! Timsah Gözyaşı döken lgtb picleri ve feminist mutantlar böyle bilsin!

 

Psikolog-Tarihçi / Levent Akıncı