Kategoriler
Güncel

Sömürgeci Rusya ve Çin

Hilafet devleti Osmanlı başta olmak üzere imparatorluklar monarşiler, Tapınakçı “Eşitlik-Özgürlük-Kardeşlik” sloganlarıyla yıkılıp yirminci asra girildikten sonra:

-Afrika, Arab beldeleri ve Hint alt Kıtası ve Okyanus adalarındaki İslam beldelerinde, Fas’tan Filipinler’e Sumatra’ya dek her yerde Sömürgeci Haçlı Avrupa ve Amerika işgali tamamlanmış oldu..

-Doğu ve Batı Türkistan, Kazan, Kırım, Kafkasya ve Balkanlar’daki İslam beldelerinde de Rusya’nın ve Şarkî Türkistan’da Çin’in işgali tamamlanmış oldu..

Ve elbette direniş küçüklü büyüklü her daim devam etti bir şekilde. Fakat Hilâfet Devletinin yok edilmesiyle Ümmet yetim kaldı. İslam ülkeleri her biri bir tağutun sömürgesi oldu.. Atlantik ve Akdeniz kıyısındaki Fas’tan, Pasifik ve Hint sularındaki Açe’ye Moro’ya ve Johor’a dek; Ortaasya’daki Türkistan’dan Hint sahilindeki Gücerat’a, Afrika içlerindeki Agadez’den Habeş’e Mozambik’e, Kafkasya’ya Dağıstan’a.. “İmam Kalkandır” hadisi mucibince, nereden bir feryad yükselmişse oraya yardıma koşan o şanlı devlet dahili ve harici küffar ve mürtedlerin türlü saldırı ve hileleriyle yok edilince Ümmet yetim kaldı..

Sömürgecilik, asrımızda sözde bitip özde ise kılıf değiştirdi ve hâlâ devam ediyor. Bu gün bütün Arab ve Afrika ülkeleri Avrupa ve Amerika’nın, Kafkas ve Türkistan beldeleri de Rusya ve Çin sömürgesidir..

Bu işgal ve sömürgeler ve müslümanların karşı direnişi kimi beldelerde üç beş asırlık bir uzun geçmişe sahip; Açe ve Moro gibi Türkistan ve Kafkasya gibi ve daha bir çok beldede olduğu gibi.. Tam bir soykırım ve asimilasyonla altı asırdır işgal edilmiş olan Endülüs ise ap ayrı bir yaramız..

Yakın tarihte yaşanan Bosna, Irak ve Afganistan ve Çeçenistan katliamlarına çoğumuz tanıklık etti. Doğu Türkistan’da ve Arakan’da ve Suriye’de hâlâ soykırım ve asimilasyon tüm sıcaklığı ile devam etmektedir. Bosna’da Kosova’da Rus destekli Slav zulmünü tüm dünya seyretti.

Türkiye’de kendilerine antiemperyalist, devrimci, solcu, kemalist vs diyen bir kısım kızıl taife sürekli olarak Amerika ve Avrupa’yı işgalci, yağmacı, soykırımcı ve sömürgeci olarak tanımlayıp Rusya ve Çin’i ve Hind’i ve müttefikleri olan Şii İran ve uzantılarını görmezden gelmekte hatta kutsamaktadır..

Şunu beyan edelim ki, sömürgeci, emperyalist vs kavramları biz müslümanlar da telaffuz etsek de; bizim için kafir devlet ve liderler için evvela TÂĞUT gibi bir tavsif vardır. Tağutun kızılı moru sarısı, kapitalisti komünisti demokratı fark etmeksizin her birinden berîyiz. Ayrıca da, sömürge ve emperyalizm dedikleri şeyin tanımı içerisine dikkatle gözlemlenirse Amerika Avrupa kadar da Rusya ve Çin ve Hindistan da girer. Hem de fazlası var eksiği yok derecede! Yayılmacı Çarlık Rusyası ve Sovyet Rusya tam bir sömürge devleti idi mesela. Bu günkü Rusya dersen, aynı şekilde.. Kim demiş sömürge sadece Avrupalılara mahsustur diye?!

Tarih ve Coğrafya

Bu kısa makalede de değindik; ne Rus halkının tarihi ve tabii yurdu bu günkü devasa Rusya devleti topraklarıdır, ne de Çin halkının tarihi ve tabii yurdu bu günküdür! Yayılmacı ve sömürgecidir iki devlet de! Aynen Avrupa devletleri gibi!

İDEOLOJİLER VE SİNEMA

Bu makalemizde de temas etmiştik, bazı Batı filmleri ve Sovyet sinemasının tamamı, sürekli olarak Faşist Hitler’i şeytan olarak gösterirken Komünist Stalin’i aklamaktadırlar. Hitler bir günah keçisi yapılmış. Doğru, zalimin tâğutun önde gideniydi. Ama Komünist Stalin de soykırımcının kralıdır ve Hitler’den zerre farkı yoktur! Ve Putin ve Rusya, Çarlığın ve Sovyetlerin varisi gibi davranıyor.

Geçen asırlarda Türkistan’da, Kırım’da, Kazan’da, Ahıska’da, Kafkasya’da, bu asırda Afganistan’da, Çeçenistan’da ve Suriye’de yaptığı soykırım ve katliamı şimdi de Ukrayna’ya taşıdı Rusya!

Korkunç İvan, Petro, Lenin, Stalin, Putin.. Aynı rengin tonları esasen..

Evet, Türkistan, Kafkasya, Balkan, Kırım, Kazan gibi bütün o memalik-i İslamiyyenin sömürgeci katilleri Ruslardı. Hilâfete karşı Sırp, Bulgar, Yunan ve Ermeni’yi kışkırtan yine Ruslardı. Afganistan ve Çeçenistan’ı işgal eden de Ruslardı. Halen Suriye’de Safevi Zındık İran ile birlikte Ümmeti vuran da Ruslar.

Amerika, Avrupa, Rusya, Çin, Hindistan.. Baş Tâğutlar bunların hepsi de. Ve hepsinin de kıçına teneke bağlayan yegane güç ise mücahidlerdir!

https://youtube.com/shorts/fO8eJMzVwEA?feature=share

Çin karşıtı bir eylemde okuduğumuz bu şiirimizde Amerika-Avrupa ve Rusya’yı da düşman olarak anmayı ihmal etmemişiz.. Şiirde geçen KEFE, tarihi bir Kırım şehridir. Tatar Akıncıları ve Alimleriyle Evliyasıyla tanınmış bir şehrimizdir.. Kefevî diye bilinen bir kaç büyük alimimiz vardır. İstanbul’da bazı yerlerde Kefevî camii vardır. Bir vakitler Hilâfete tabi Kırım Akıncıları akınlar yapıp ta Moskova’ya giriyordu.. İşbu sebeplerle Kefe çok Rus zulmü gördü. Gerek Çarlık Rusyası gerek Kızıl Komünist Rusya gerek günümüz Rusyası hep zulüm etti ve ediyor..

Musul, Kefe, Rakka, Mostar

Halep, Kâbil, San’a, Kaşgar..

Bizimdir hepsi de..

Ayrıca da, Ukrayna’daki kafir devletle işimiz olmamakla birlikte, oradaki ve civardaki halklara, ölen ve sakat kalan çocuklara bilhassa, acımamız üzülmemiz için mazlum olmaları kâfi. Amerika’nın da Rusya’nın da canı cehenneme diyerekten..

Rusya Ukrayna işgalini tamamlarsa ilk iş olarak Suriye ve Irak’ta Şiileri, Balkanlar’da Sırpları, Kafkaslar’da Ermenileri ve Kadirov gibi mürtedleri ve Türk Dünyasında da kukla idareleri Müslüman halklar aleyhinde cesaretlendirecek ve daha çok zulme imza atacaktır.. Kısacası Ukrayna devleti de kâfirdir Rusya devleti de. Taraf değiliz. Ama hem bu gerekçelerle hem ölen masumlar için, kesinlikle Rusya’yı öncelikle telin ediyoruz.

Bir kısım güya Dindarlar ve Muhafazakarlar bir yandan bir kısım Solcular Kemalistler bir yandan ve bir kısım Milliyetçiler bir yandan el birliğiyle Rusya’yı aklıyorlar..

Dillerine doladıkları “Devrim Halk Emek” vs sloganlarla bildikleri tek şey ya “Lgtbi ibnelik” ya “Müslüman kesen Rafizi İran ve Esed”in gönüllü ajanlığı, ya da Nato’nun Amerika’nın Avrupa’nın “Biji Serok Obama” diyen av köpeklerinin yani Kobani’ci Pkk ve Barzani’nin reklamını yapmak olan ‘bir kısım’ Solcular Rusya’nın avukatı kesilmişler!

Millet üzerinde akılları sıra psikolojik baskı kurmaya, Rusya’yı aklamaya, ve tenkit edenleri ‘aha sen Nato’cusun’ diye yaftalamaya çalışıyorlar. Rusya’nın elini güçlendirme savaşı yani.. Dünya kamuoyunda ve yurtta Rusya’ya hiç tepki olmasın diye yırtınıyorlar..

Zulüm Nato’dan gelirse halklara timsah gözyaşı döken ve zulüm Rusya İran Çin patentli olunca ise sus pus olan namert Kızıllar!

Ulen, Afganistan ve Irak’tan ve Mali’den Somali’den vs yıllarca Amerika ve Avrupa’ya tabut yollayan da bizim islami hareketler idi, senelerce Afganistan ve Çeçenistan’dan Rusya’ya tabut yollayan da aynı mücahidlerdi.. Sizin idolünüz Che’nin toplasan örgütüyle birlikte hayatı boyunca temizlediği kadar Coni’yi bir İslam Akıncısı bazen bir feda eylemiyle veya tüfeğiyle tek başına indirmiştir be! Mesela Irak’lı genç sniper Juba örneğinde gördüğümüzgibi..

Küfrün ve zulmün her rengine düşmanız, zulmün yegane panzehiri biziz! Alayınızın köküne kibrit suyu!!!

Bizler tâğut Ukrayna devletinden berîyiz. Bununla birlikte an itibariyle Ukrayna’da çocuklar ölüyor. Bütün tağutlari tel’in etmekle birlikte, an itibarıyla tarihi düşmanımız Rusya’yı hassaten katmerli tel’in ediyoruz, ve edeceğiz!

Sizin Rusya aşkınızın sebebinin Rusya’nın Suriye’de Rafizi İran ile birlikte Ümmeti katlediyor olması olduğunu biliyoruz! Sizin Amerikan düşmanlığınızı da gördük; Aynelarab yani uyduruk ismiye Kobani’deki savaşta Biji Serok Obama sloganları eşliğinde Nato köpekligini yapan Amerikan Gorillalarına kahraman dediniz.. Hatta gidip yardıma koştunuz.. Sizi gidi her yolcu kızıllar!

Ya bir de utanmadan Plevne veya Çırpınırdın Karadeniz dinleyen muhafazakar milliyetçi vs cenahın Putin aşkına ne demeli?

Karadeniz’in balığını “dedemizi ninemizi yedi” diyerek yemeyen Çerkes yaşlıları bu gün bile hâlâ daha vardır! Büyük Soçi mezalimi.. Osmanlının muhacirleri nakil için gönderdiği gemileri Karadeniz’de batırmıştı Rusya! Gel de Putin aşıklarına anlat!

Taşnaklardan Sırp Bulgar çetelere.. Hepsi Rus desteği ile Anadolu ve Balkanlarda katliam yapmıştı. Gel de anlat tarih bilmez moriskolara!

Ya Bosna Kosova’daki Sırp Katliamları? Rusya’nın koordinasyon ve desteğiyle yapıldı o soykırım girişimleri! Gel de Moskova aşığı mankurtlara anlat!

Kazan, Türkistan, Kırım, Ahıska, Çeçenistan, Afganistan, Suriye Irak.. Bunlara girmiyorum bile; yukarıda da yazdım zaten.

Rus Çin aşığı olmadan Amerika’yı Nato’yu telin edemeyenler de; Amerika aşığı olmadan da Rusya ve Çin’i telin edemeyenler de; hepsi de putperesttir! Bir putun gölgesinde diğer puta söven itikadsız mefkuresiz gafiller!

İki ilâhlı şirk dolu bir dünyaları var.. Bir yaradan haşa iki Abd veya Rusya!

Bu kutuplaşma ile öylesine kafayı yemişler ki, Abd’ye sövsen Rusçu diyorlar, Rusya’ya sövsen Amerika’cı! Yahu ikisine de lanet olsun.

Şu anda coluk çocuk Kiev’de ölüyor. Tabi ki Rusya’yı katmerli telin edeceğiz! Yarın bir gün Moskova’da çocuklar ölürse o zaman da Ukrayna’yı katmerli telin ederiz. Bu kadar basit! Ukrayna vasal kukla bir devlet, dişimizin kovuğunu bile doldurmaz. Ama onu da tekfir ve telin ediyoruz elbette, zaten Irak’a asker yollamıştılar işgalde. Bizim acıdığımız rejim değil halklar. Ayrıca, Rus yayılması şu anda daha büyük şer ve ezeli bir düşman Rusya. Elbette onu daha fazla telin edeceğiz ve yayılmasını gündem yapacağız! Neymiş efenim Amerika da Ukrayna üzerinden yayılıyor ve dibimize sokuluyormuş; doğru, biliyoruz. Da, zaten dibimizde hatta koynumuzda! İncirlik en basit tezahürü bunun. Ne yapalım yani bunu telin etmemiz Rusya’nın Kafkasya, Kırım, Balkanlar, Türkistan ve Suriye’de daha fazla yerleşip müslüman ve masum katletmesini telin etmemize engel mi olacak???

Psikolojik baskı kurup Rusya’nın ve Kadirov gibi uşaklarının aleyhinde hiç bir şey yazılmasın çizilmesin istiyor birileri! Putları Putin’in elini rahatlatmak için her muhalifi Amerikan’cı ilan ediyorlar!

Misal ben Islamcıyım, benim kardeşlerim senelerce Afganistan’da Irak’da Amerika’ya tabutlarla coni gönderdi! Ve yine benim kardeşlerim Afganistan’da Çeçenistan Dağıstan’da Suriye’de senelerce Moskova’ya tabutla gönderdi borrisleri! İki mikrobun da yegane panzehri biziz! Kimse ağzını açıp da gık deme hakkına sahip değildir bu hususta!

Ne Sömürgeci Batılı Haçlı

Ne de yağmacı Doğulu Moğol

Kimi kravatlı kimi taçlı

Bilesin küfür tek millet oğul!

.

Levent AKINCI