Kategoriler
Güncel

Tarih ve Coğrafya

AMERICA.. The United States of America, founded on the blood of Indians and blacks, is a colonial state trying to invade the Islamic world and the whole world! One day it will be destroyed! The founders of America were Colonists, Crusaders. Greedy Europeans. Those lands do not belong to them!

EUROPEA.. After the migration of the tribes, the Slavic, Latin and Germanic nations took their present form after bloody stages as the continuation of the immoral Rome. Colonial and Crusader European states will one day fall into pieces.

RUSSIA.. It was founded on the blood and soil of Kazan and Astrhan Muslims; By invading the Crimea, the Caucasus, the Balkans and Turkestan, trampling on the corpses of Muslims; Stretching from the Bering Strait to the European and Baltic waters to the North Pole and Siberia, Russia is a Colonial state! One day it will fall apart too! Except for a few cities in and around Moscow, none of these lands belonged to Russia!

CHİNA, which has occupied many countries such as East Turkestan, Tibet, Southern Mongolia, and persecuted its people, will certainly disintegrate. The historical natural land of the Chinese is somewhere behind the wall that still stands today!

INDİA.. Different societies in India such as Muslims, Sikhs and Buddhists face Hindu persecution. The Indian state will also fall apart one day.

İRAN.. Shiite Iran, where Sunni Turks, Kurds, Balochs, Arabs and many other communities live, will definitely be destroyed one day! And it will be a land of Islam as in the time of the Caliphs!

ISLAMIC PEOPLES.. And from the north to the south, from the east to the west, from the Atlantic to the Pacific, all Islamic peoples will one day unite under the roof of the Khilafah! As in the Umayyad, Abbasid and Ottoman periods. Inshaallah..

Our glorious history also bears witness that Islamic Sharia will establish the most just living conditions for “other” people. After all, there is no other order that provides the “other” with the right to live and a humane standard of living!

…….

AMERIKA.. Kızılderililer’in ve Zenciler’in kanı üzerinde kurulmuş olan ve İslam aleminin ve tüm dünyanın işgalcisi ve sömürücüsü olan Amerika Birleşik Devletleri bir gün elbet parçalanacaktır! Amerika’yı kuranlar Sömürgeci Haçlı Avrupalılar’dır, o topraklar onlara ait değildir!

AVRUPA.. Kavimler göçü sonrasında Latin, Slav ve Germen uluslarının Hristiyanlığın çeşitli mezhepleriyle de şekillenerek ve çeşitli kanlı aşamalardan geçerek bu günkü şeklini ve birliğini almış ve ahlaksız zalim Roma’nın varisi olan Sömürgeci Haçlı Avrupa’nın bu sultası ve birliği elbet bir gün yıkılacaktır!

RUSYA.. Kazan ve Astrhan Müslümanları’nın kanı ve toprağı üzerinde kurulmuş olan; ve Kırım, Kafkasya, Balkanlar ve Türkistan Müslümanlarının cesetleri üzerinde tepinmiş; ve ta Kutup ve Sibirya ve Alaska hududundaki Bering boğazından Avrupa’ya Baltık sularına kadar yayılmış olan Sömürge devleti Rusya elbet bir gün parçalanacaktır! Moskova ve civardaki bir kaç knezlik dışında o toprakların hiç biri Rusya’nın değildi!

ÇİN.. Doğu Türkistan, Tibet, Güney Moğolistan vs bir çok ülkeyi işgal edip halkına zulmeden Çin elbet parçalanacaktır. Çinliler’in tarihi doğal toprakları hâlâ bu gün dahi ayakta duran seddin arkasında içeride bir yerlerdedir!

HİNDİSTAN.. Müslümanıyla, Sihiyle, Budistiyle onlarca halkın yaşadığı ve ezildiği Hindistan elbet bir gün parçalanacaktır!

İRAN.. Sünni Türk, Kürd, Beluc, Arap ve daha bir çok topluluğun yaşadığı Şii İran elbet bir gün parçalanacaktır! Ve Halifeler devrindeki gibi bir islam toprağı olacaktır!

ÜMMET.. Şimalden cenuba, şarktan garba, Atlantik’ten Pasifik’e, bütün İslam halkları bir gün yeniden Hilafet çatısı altında birleşecektir! Emevi, Abbasi, Osmani devrinde olduğu gibi.. İnşallah..

Şanlı tarihimiz, İslam şeriatının “öteki” insanlar için de en adil yaşam koşullarını tesis edeceğine şahitlik etmektedir. Zaten de “öteki”ne yaşama hakkı ve insanca bir yaşam standardı sağlayan başka bir düzen yok!

Levent AKINCI