Kategoriler
Güncel

Türkistan Sessizliği..

Doğu Türkistan için her geçen saat aleyhte işliyor! Gerek soykırım, tecavüzler katliamlar; gerek asimilasyon son sürat devam ediyor.. Bu gidişle doğum kontrolü ve engeli ve katliamlarla nüfusu zaten çok aza inecektir Doğu Türkistan Müslümanlarının, ve onlar da asimilasyon-beyin yıkama kamplarında toptan adeta birer morisko veya mankurt yapılacaklar..

Fakat yazık ki diğer İslam ülkelerinde de Türkiye’de de, artık kimsenin umrunda değil.. Zaten hiç kimsenin hiç bir zaman umrunda olmamıştı da. Arada bir iç veya dış politikaya malzeme olarak timsah gözyaşı kaabilinden birileri hatırlıyor ve hatırlatıyordu. Şimdi o da bitti..

Bu sessizlikte; adeta gizli iktidar ortağı olan Doğu Perincek ve çetesinin halkın kafasını bulandırmak için sürekli olarak Türkistan aleyhinde kara propaganda yapması da etkili ise de, asıl etkiyi Perinçek’in idareyi politikayı ve basını baskı altına alarak yapmakta olduğu düşünülüyor.

Kızıl Çin ile ticareti tad vermiş olan bir çok çevre de kârları tezgâhları bozulmasın diye bu mezalimi görmezden geliyor. Kimisi laik kimisi milliyetçi kimisi muhafazakâr olan bir çok iş adamının Çin ile etle tırnak gibi olduğunu herkes biliyor. Şimdi bir de İpek Yolu treni ile perçinlenince.. Hadi gel de çık işin içinden. Ağzını açan fitneci, dıj güjlerin üst akılın şunun bunun adamı olarak yaftalanıveriyor bir anda! Belli şartlarla ticarete karşı değiliz, bilhassa temel ihtiyaçlarda, tıp, sanayi vs alanlarda zaruri ihtiyaçlar konusunda. Ama bir kısım kodamanlar çoğu lüks olan saçma sapan ucuz Çin mallarından kâr edecek diye kanayan yara ört bas edilemez!

Bazı sahte İslamcılar ise uzun senelerdir üvey evlat gibi görmekteler Türkistan davasını. Mezalimi gündem etmeyi Kemalist Şamanist, Türkçü Milliyetçi vs pagan takımı sahipleniyor diye Müslüman Türkistan halkına sırtlarını döndüler.. Solcu, Irancı, Efganici, Kürtçü vs çeşit çeşit batıllardan beslenen bir kısım sahte İslamcı zındıklara göre Türkistan ve Uygur ve Kazak İslam halkları fazla ön plana çıkmamalıdır. Çünkü içinde Türk kelimesi geçiyor!?

Ve Türkistan davasının örselenmesinde bir diğer etken de Türkistanlılar arasındaki bazı Kemalist Faşist bir kısım mültecilerin (Muhacir ile mülteci farklıdır. Bazıları hakikaten muhacir iken, bazıları sadece mülteci, hatta göçmen, yani buraya taşınmış sadece) sürekli olarak Türkistan ile Filistin’i Suriye’yi karşı karşıya getirmeleridir.. Birini öne çıkartınca öteki taraf atılıyor hemen; ‘bizim kanımız daha mı ucuz’? Bize ne elin(?) Arabından diye sızlanıyor Şeriatı inkar eden laik çevreler. Bunlar bir uç, karşı taraf yani içinde Türk lafzı geçen her şeye alerjisi olan ve sol etkisindeki sahte İslamcı birileri ayrı bir uç. Keza hükümetin milyonlarca Suriyeli’yi himaye ederken üç beş bin Uygur’u insan yerine bile koymaması, geri gönderme merkezlerinde süründürmesi, Çin veya uydularına iade etmesi vs zulumleri de Ümmet düşmanları için büyük malzeme oluyor. Sanki hükümet bir İslam hükümeti imiş de bu ikircikli tutumu gösteriyormuş! Ne Araba söverek Türk azad olur ne Türke söverek Arab azad olur. Ayrıca da asabiyet ve kavmiyetçilik, islâmiyete de insaniyete de sığmaz. Bu hakikati idrak edemeyen bazı çevrelerin bu tutumu da avam nezdinde yıpratıyor Türkistan mücadelesini. Misal sosyal medyada Araba hatta Islama hakaret eden bir kaç istisna Türkistanlı zındığı gören Türkiyeli vatandaş acaba hepsi böyle mi bunların diye şüpheye düşüyor. Oysa Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin hepsini temsil etmez üç beş laikçi.

Son olarak; Doğu Türkistan davasının halklara mâl olmamasında bir diğer sebep de bir kısım Türkistan muhacir ve mültecilerinin bölük pörçük olup tefrikaya, fitne ve fesad içine düşmesidir. Önce bir Uygur ve Kazak diye ayrışılmış seneler evvel. Sonra da, falan dernek filan cemaat fulan vakıf.. Ve bu farklı farklı Türkistan camia ve haber ajanslarının bir kısmının sürekli birbirine çamur atması ve insanları ‘Bu işte ne rant var ki bu insanlar böyle didişiyor’ dedirten tefrika ve fitnesi de davanın zedelenmesinde mesuldur. En ılımlı laik şamanist zındık gruplardan muhafazakarlara, muhafazakârlardan İslamcılara Müslümanlara, onlardan da Türkistan İslam Partisi gibi Mücahidlere; herkes kendisinden bir tık daha fazla net fikirli veya radikal olana anında ‘Onlar provakator, onlar Ajan’ diyor..

Komünistlerin Kızıl ahlakını içselleştirmiş ‘bazı’ Türkistani kardeşlerimiz maalesef. Malumdur Türkiye komunistlerinde de çok görürüz; kendilerinden olmayan herkesi ajanlıkla hainlikle suçlarlar. Ateist Sol örgüt ve gruplarda böylesi bir namert huy ve paranoya vardır hep. Maalesef Kızıl Çin ve Sovyet Rusya ahlakı içselleştirilmiş bazı Türkistan’lı kardeşlerimiz tarafından.. Birinin yaptığını öbürü gelip bozuyor. Bu şekilde gram yol alamazlar. Bir kere şunu anlamalılar ki, bir yerde iç çekişme olduğu zaman dışarıdaki insanların aklına dünyevi menfaatler gelir hemen ve ‘Neyi bölüşemiyor bunlar’ diye düşünürler. İşte bu yüzden bazı Türkistanlılar’ın da katkısı var Türkiyeliler’deki bu günkü sessizlik ve ihmalde.

Şarkî Türkistan, Arakan, Patani, Filistin, Irak, Suriye, Çeçenistan, Açe, Moro, Bosna Kosova, Mısır, Somali, Mali, Cezayir, Nijerya.. Eski ve yeni, bütün magduriyet beldelerine, bütün cephelere, bütün Ümmete; Allah Teâlâ Hürriyet, İzzet, ve Afiyet, Selamet ve Vahdet ve Hilâfet birliği nasip etsin. Emevi, Abbasi, Osmani devrinde olduğu gibi. Hatta daha da Kâmil ve Râşid olanı.


Levent AKINCI