Kategoriler
Güncel

Ümmet Şiiri

Göz dikip kâfirler temiz aşıma
Haçlı Moğol Rus Çin çıktı karşıma
Eriştikçe her on altı yaşıma
Tûran’da Balkan’da nice öldüm ben

       Kırım sırtım Budin Uyvar gözlerim
       Semendire Bosna Belgrad dizlerim
       Alpler’e akını hâlâ özlerim   
       Tuna boylarında gonca güldüm ben

Kurtuba Gırnata birbirine eş
Bir el İşbiliye bir el Merâkeş
Dâru’s-selâm iken oldum keşmekeş
Akdeniz dediğin acı göldüm ben

       Kuş da uçardı kervan da geçerdi
       Kayravân suyunu kimler içerdi
       Kumlar gibi kullar konar göçerdi
       Büyük Sahra derler koca çöldüm ben

Yemen’den Ummân’a Merv’den Turfan’a
Derbent’ten Hulvan’a Belh’den Cürcan’a
Nijer’den Açe’ye kulduk hep O’na
Atlas’tan Altay’a Hac’ca seldim ben

       Bilâd-ı Şam’da seyf iledir nâmım
       Bağdat’ta kaleme irfâna râmım
       Kostantiniyye’de gâzi sultânım
       Nice kraldaki tâcı aldım ben

Hem Tarık ibni Ziyâd hem Mut’asım
Hem Alparslan Salahaddin Baybars’ım
Süleyman Barbaros Akıncı Kasım
Hilâfet okuydum haçı deldim ben