Kategoriler
Güncel

Ümmet ve Ulusçuluk

Bildiğimiz gibi Tapınakçı patentli Fransız Devrimi sonrası yayılan-yaygınlaştırılan Ulusçuluk akımları karşısında bütün imparatorluklar krallıklar teker teker çatırdarken bu fesada karşı en büyük direnç “Hilâfet Devleti”nden gelmişti. Evvela kışkırtılan zımmi tebaa arasında ve ciddi boyutta, sonra da bazı müslüman tebaa arasında zaman zaman ufak tefek denecek türden Nationalism hadiseleri baş göstermişti.

Lakin Devleti İslamiyye’nin yani 1300 senelik çınarın devrilmesi tam olarak bununla değil, bütün izmlerin anası olan Secularism testeresi ile gerçekleşmiştir.. Elbette ki bu testeredeki en şerli dişlerden birisi de Nationalism yani Kavmiyetçilik idi.. Hilâfetin çöküşünde dahildeki Jöncü-İttihatçı Sabetaylar, Şerif ailesi vs, hariçten de yedi düvel gibi bir çok etkenin eş zamanlı darbeleri baş faildir.

Ulusçuluk ile ise bu Ümmete asıl darbeyi İslam Devleti, Hilâfet Birliği yok edildikten sonra oluşan fırsatı kullanarak vurabilmişlerdir. Evet Ümmete Ulusçulukla vurulan asıl darbe İslam Devleti yok edildikten sonradır.

Hilâfet yıkılıp, tüm dünyaya Laiklik hakim olunca.. İslam dünyasında maarif ve tâlim terbiye adına güdülen siyaset malumdur;

– Türkler’e; şöyle bir tarih dayattılar; bir yandan Hun, Göktürk vs İslam öncesi Türk tarihini, bir yandan Hilâfet sonrası Laik tarihi öğrenmeyi ve sevmeyi dayattılar. Aradaki bin yıllık İslamî Türk tarihi ya yok sayıldı ya da karalandı.. Ve itinayla şunlar fısıldandı kulaklara; Ümmeti sırtımızda taşıyamayız, Arap hain, Kürt diye bir şey yok..

– Araplar’a; bir yandan İslam öncesi kadim devirlerdeki Finike ve Firavunlar devri, ve Asur, Babil, Sümer devri vs; bir yandan da Laik asırdaki Baasçı vs devletler tarihini övdü birileri.. Ve itinayla şu zehri zerk ettiler nesillere; Ümmet de neymiş, Türkler bizi sömürdü, Kürt de onlardan farklı değil..

– Kürtlere; bir yandan bölgedeki İslam öncesi Med, Kommagene vs devletleri, bir yandan da Laik asırdaki çeşitli devlet ve örgütleri sevmeleri teşvik edildi.. Ve nesillere şunlar aşılandı; Ümmet bir yalandır, Türk de Arab da bizi kullandı hep..

Hakeza diğer memâlik-i İslam.. Benzer Lâik-Ulusçu torna hemen hepsinde aynı şekilde çalıştı..

Asrı Saadet ve Râşid Halifeler devri, ve Emevî, Abbasî ve Osmanî Hilâfet tarihi örtülmek istendi.

Endülüs, Selçukî, Eyyûbî, Memluk, Açe Darusselâm, Muvahhidîn, Murabıtûn vs hepsinin üzeri örtüldü..

Şark’tan Garb’a, Atlantik’ten Pasifik’e, Moro ve Açe’den Fas ve Agadez’e, Yemen ve Habeş’ten Kafkas’a Kırım’a Balkanlar’a..

Tüm o ihtişamlı Devletler ve “Ümmet” unutturulmak istendi. Kâh yok sayıldı, kâh karalandı..

Ve kardeş ve hısım kavimler birbirine karşı kalleş ve hasım yapıldı..

Yani, Tarih olarak; ya İslam öncesi Cahiliyye, ya da Hilafet sonrası hakim olan Modern Cahiliyye dikta edildi..

1300 senelik “Hilafet ve Ümmet” hakikatini ve izzetini bir hayal ve ütopya veya ulusa ihanet olarak göstermeye çalışan uluscuların; Türkçülük, Arabcılık ve Kürtçülüklerinin her birinin de batıl olmakla beraber aynı zamanda eşyanın tabiatına ters saçma sapan ideolojiler olduğunu bir kez daha izhar edecek olan bir kaç misal vereceğim; çok yakın tarihten hem de. Ki; asıl ütopya ve asıl yalan neymiş bilinsin. Bahsedeceğim örneklerde kimi etnik kimi ideolojik kimi âdi savaş ve çatışmalarda aynı ulustan insanlar birbirini/diğerini bir batıl uğruna öldürdü.. Son kırk yılda gerçekleşen bu olaylardan bazıları:

– Özbekistan Fergana’da yüzlerce Ahıska Türkü’nün evleri bir kısım Özbekler tarafından işaretlendi, sonra yüzlercesi haksız yere katledildi.. Sonraki yıl Özbekistan’ın Fergana’nın sınırının az ötesindeki Kırgızistan’ın Oş şehrinde bir kısım Kırgızlar yüzlerce Özbek’in önce kapılarını işaretledi sonra da ateşe verip çocuk kadın yaşlı demeden zulmen katletti.. Kazakistan’da bir kısım Kazaklar çeşitli tarihlerde Türkiye’li işçileri vahşi suretlerde katlettiler; ülkede Türkler’e yönelik bu saldırı ve kavgalar kronik bir hal almış durumdadır.. Bir kısım işçilerin de gayri ahlaki fiillerinin rolü olmuştur belki, burada bunların muhakemesini yapmayacağız, sadece durumu tasvir sözkonusu.. Hulasa, alın size İslamsız bir Turan.. Daha ötesini beklemeyin. Olacağı budur işte.

– Irak ile Kuveyt savaşında bir kısım Arap ile bir kısım Arap savaştı. Arabistan ve Yemen savaşında bir kısım Arap ile bir kısım Arap savaştı. Ve hala devam ediyor savaş. Lübnan iç savaşına veya diğer bazı ülkelerdeki iç savaşlara ve darbelere hiç girmeyelim bile. Tam bir yılan hikayesi.. Bu gün Libya’da sokaklarda Arab Arab’ı vuruyor.. Hani Arab Arabı vurmazdı? Alın size İslamsız bir Arab birliği.. Ötesini beklemeyin.

– Senelerce süren Barzani ve Talabani savaşlarında bir kısım Kürt ile bir kısım Kürt savaştı. Peşmerge ve Pkk savaşında da bir kısım Kürt ile bir kısım Kürt savaştı. Ve devam ediyor bu savaş.. Hani Kürt Kürdü vurmazdı? Alın size İslamsız bir Kürdistan. Daha ötesini ummayın.

Keza Türklerin kendi arasında olsun, Arapların kendi arasında olsun, Kürtlerin kendi arasında olsun; parti, spor takımı, aşiret çatışmaları ve başka tefrika ve batıl husumetler her zaman görülebiliyor. Ve bu batıllar uğruna insan insana kıyıyor. Yazık. Allaha kul Resule ümmet olup herkes herkesle kardeşçe yaşayabilir oysa. Şerefli atalarımız gibi..

Hulasa; İmân edip Ümmet deryasında birer damla, o şerefli ağaçta birer yaprak olabilmek tek kurtuluş yolu. İşin evveli balçık çamur, sonu da yine kara toprak.. Gerisi batıl, gerisi şeytanlık..

Bilhassa gurbette “Hemşehrî” bulmak güzeldir ama bir başka âdemoglu ile “Hemser” (Gönüldaş/Kafa dengi) olmak daha güzeldir.. “Can” bağı (Din birliği/Ruh yakınlığı) “Kan” bağından evladır.

Ve elbette ki; Allah’ın “Emr”ettiği ve lutfettiği ve taltif ettiği o iman kardeşliğini reddedip de sulb soy sop ile gururlanıp kibirlenip asabiyet-ırkçılık yapmak bir sapıklık; yine Allah’ın “Halk”ettiği aile akrabalık bağlarını inkar etmek veya alakalı hükümlere riayet etmemek de bir başka sapıklık.. Bunu da belirtmiş olalım.

Şu eski yazılarımızı da hatırlatarak yakın tarihin bir kaç şehidini de yâd ettiğimiz bir şiirimizle bitirelim:

https://www.ayncalut.com/ummet-siiri/?amp

https://www.ayncalut.com/andimiz/?amp

https://www.ayncalut.com/iki-cennet/?amp

Çapanoğlu Türkmenem.
Hem Said’em Kürt benem.
Akıncıyam Deliyem
Eşref-i Bayburt benem

(Resim: hem Şamanistlerin hem Zerdüştilerin hem Baascıların cahiliyye karanlığına karşı hâlâ daha münîr bir kandil gibi duran İdris Bitlisi Rahimehullah. Eyüp Sultan tepesi.. L.A. objektifinden)

Levent AKINCI