Kategoriler
Güncel

Ümmetin İki Yiğit Hanımı


Hilâfet-i Osmanî Armadası tarafından Endülüs soykırımcıları olan sömürgeci Haçlı Portekiz ve İspanyol küffâra karşı yardım ve himaye gören ve senelerce cihad eden iki yiğit hanım kumandan.. Biri tâ mağribde; öbürü tâ maşrıkda..

ŞEHİDE PRENSES “MALAHAYATİ” RAHMETULLAHİALEYHA / Sumatra-Açe

MÜCAHİDE MELÎKE “SEYYIDET’ÜL-HURRA” RAHMETULLAHİALEYHA / Magrib-Fas

– Malahayati; Evvelce de kısaca yazmıştık, aşağıda linklerini göreceksiniz. Sumatra Açe’li bir prenses. Hanımlardan teşekkül ettirdiği bir donanma ile bilhassa bir ucunda da Singapur’un olduğu, Pasifik ve Hint sularının kesiştiği meşhur Malaka boğazında sömürgeci Haçlı Portekizliler’i perişan eden ve nihayetinde şehid olan bir hanım.. Evvelce İstanbul’dan gönderilmiş ve orada askerî okul da kurmuş olan Türk gâzîler ve Açe’li yigit kardeşleri savaşlarda şehid olunca, Açe’li şehid amiralin karısı ve sâbık sultânın da kızı olan genç prenses Malahayati, ki, O da bu Türk kışlasında egitim almıştır; dul hanımlardan bir ordu kurar ve zamanla bekâr hanımlar da donanmaya katılır. Senelerce Malaka bogazını sömürgeci Haçlı Portekizliler’e dar ederler. Ta ki hepsi şehid oluncaya dek.. Osmanlı Hilâfet gâzileri Fas’ta Portekiz’in kafasını kopartıp Ispanya’nın kanadını kırınca, bir süre sonra Açe ve civarından da elini eteğini çekecektir bu iki sömürgeci devlet. Bu kez de bölgeye Hollanda, İngiltere ve sair küffâr üşüşecektir, lâkin mücadele hep devam edecektir. Tâ bu güne dek..

– Seyyidetulhurra; Aslen Seyyide ve Endülüs muhaciri Fas’lı bir ailenin kızı. Bölgedeki sultanla evlenir ve kocası vefat edince komuta ve idareyi devralır. Bilhassa Fas ve Endülüs arasında Atlantik ve Akdeniz’in kesiştiği Cebelitarık Boğazı’nı sömürgeci Haçlı Portekizliler ve İspanyollar’a dar eden, senelerce Endülüs’ün intikamını alan, senelerce cihad etmiş bir hanım sultan. Tâ Kemal Reis’in Endülüs’ün işgâl edilmiş Malaga şehrine akınlar yaptığı devirden beri İstanbul’un eli-kanadı üzerlerinde olan magrib müslümanları, Seyyidetülhurra zamanında yeniden şahlanır; bu kez Oruç Reis ve Barbaros Hızır Reis’ler himaye eder, her tür yardımı yapar… Senelerce küffârın burnunu sürten akınlar yapar… Epey yaşlanan Seyyide, tekrar evlenince biraz da çeşitli siyasî sebeplerle kendi halinde bir yaşama çekilir. Ve Ramazan Paşa kumandasındaki Osmanlı Hilâfet armadasının Fas Hükümdarının davet ve yardımıyla Portekiz Kralı Don Sabestian’ın leşini serdikleri Kasrulkebîr muharebesindeki muhteşem zaferden on yedi sene kadar evvel vefat etmiştir…

Linkini verdiğim makalelerde malûmat mevcuttur.

İslam’da kadının ‘adı’ bile yok diye ürüyen birilerine hem kendi kirli tarihlerini hem de bizim bu şanlı şerefli tarihimizi ve hassaten bu iki şerefli ismi de hatırlatarak ekleyelim; islam Ümmeti’nin yiğit hanımları işte böyle, isimlerini sömürgeci tağutların cesedi üzerine yazar mermi ile!

Ayrıca şu sohbetimizde tüm bu makaledeki meseleler ve daha fazlası; Hilâfet ve Haçlı harpleri daha şümûllü ve câmi bir sûrette izâh edilmektedir:

https://youtu.be/MqOlGpIjdRE

Ve ayrıca, bakınız:

https://www.ayncalut.com/osmanlinin-ace-seferleri/?amp

http://www.adimlardergisi.com/tarihte-tek-musluman-hanim-amiral-sehide-malahayati-hatun/

https://www.academia.edu/39879339/Malahayatinin_Kad%C4%B1n_Sava%C5%9F%C3%A7%C4%B1lar%C4%B1

https://youtu.be/CrOSF5BMPMc

https://www.mepanews.com/endulusun-intikami-musluman-kadin-denizci-seyyidetul-hurra-14057h.htm


Levent AKINCI(adimlardergisi.com’dan alınmıştır, ve yine aynı müellif tarafından bazı küçük eklemeler yapılmıştır)