Ümmetin İki Yiğit Hanımı

Hilâfet-i Osmanî Armadası tarafından Endülüs soykırımcıları olan sömürgeci Haçlı Portekiz ve İspanyol küffâra karşı yardım ve himaye gören ve senelerce cihad eden iki yiğit hanım kumandan.. Biri tâ mağribde; öbürü tâ maşrıkda.. ŞEHİDE PRENSES “MALAHAYATİ” RAHMETULLAHİALEYHA / Sumatra-Açe MÜCAHİDE MELÎKE “SEYYIDET’ÜL-HURRA” RAHMETULLAHİALEYHA / Magrib-Fas – Malahayati; Evvelce de kısaca yazmıştık, aşağıda linklerini göreceksiniz. Sumatra Açe’li … Okumaya devam et Ümmetin İki Yiğit Hanımı