Kategoriler
Güncel

Üstün Dökmen’e Cevap

2015’te bir törende konuşan, Prof. Dr. Üstün Dökmen, “Herkesin din dersi 5. İyi de bu kadar ahlaksız, hırsız nereden çıktı. Kolonları kesip galeri yapan da 5 aldı, depremde ölen de.. Din öğrenilen bir şeydir, ahlak keşfedilen bir şeydir. Din ve ahlak dersini koyarsan olmaz, onlar yine kolon keserler. Din ve ahlak bir arada olmaz” demiş.

Sayın Psikoloji Profesörü; biri de çıkıp sana; “Memlekette binlerce Psikiyatr, Psikolog, Psikolojik Danışman, Pedagog, Sosyal Hizmet Uzmanı, ve her branşta Öğretmen var! Ve neredeyse bebeklik çağından anasının koynundan zorla alıp ve çoğunu mecburi tuttuğunuz neredeyse 20 senelik okul hayatının sonunda üniversiteden saldığınız nesil hangi sistemin eseridir! Evet binlerce Psikolog, Egitimci, ve Öğretmen var! Resmi din anlayışını tebliğ eden din görevlileri var, ve Güvenlikciler var, Hakimler Savcılar vs var, Resmi ve gayri resmi Basın var, Allah’ın hükümlerini reddedip hükümler kanunlar ihdas eden Meclis ve Mebuslar var.. Peki toplumda bu kadar ahlaksızlık sapkınlık nasıl oluyor?” diye sorsa cevaben ne dersin? Sadece merak ediyorum. Çünkü kendi mantık yapına göre zor durumda kalacaksın belli ki..

Silah için ruhsat alırken tüm adaylar din alimlerinin değil zorunlu olarak “Sizin” psikiyatrlerin filtresinden muayenesinden geçiriliyor. Ve biliyoruz ki daha sonra o kişilerin niceleri o ruhsatlı silahlarla epey bir suç işliyor. Cinayet yaralama vs.. Kabahat psikiyatr ve psikologlarda mı demeli o takdirde? Sizin bu mantığınıza göre öyle gözüküyor.. Veya mesela Ehliyet sınavlarıyla maç bileti dağıtır gibi ehliyet dağıtılıyor ve daha sonra bir çok sürücü bir çok suçlar işliyor trafikte nice canlar gidiyor nice insan sakat kalıyor.. Lafın tamamı aptala söylenir demişler.. Uzatmaya gerek duymuyorum..

Ayrıca da; insanı aç bırakıp sonra adeta Hırsızlığı teşvik eden; helal evliliği Feminist yasalarla zorlaştırıp haram Zina ve sapkınlıklara zemin hazırlayan; Sarhoş edici şeyleri haramı serbest bırakıp nice alkollüyken yapılan suça zemin hazırlayan; yasal tefecileri yani Bankaları ve Faizi serbest bırakan ve insanları bunlara borçlu ve müptela köle yapan ve nice yuvaları batıran; haram olan Kumarı bahis oyunlarını vs serbest bırakarak nice ocaklar söndüren; ve daha nice suça teşvik eden veya zemin hazırlayan bir Laik-Gayrı Dinî bir sistemi sorgulayarak başlayabilirsin düşünmeye!

Ve ayrıca; şunu da belirteyim; Din dersi diye İslam itikad ve ahlakı aşılanmayıp sadece genel bir dinler tarihi; ve Tarih bilinci diye de bol bol Kemalizm mitolojisi ezberletiliyor.. Ve 12 sene zorunlu okul hayatı da, neredeyse her dersi her ritueli her faaliyeti sadece Laikliği, Kemalizmi, Feminizmi neslin beynine beynine çakma fırsatına çevirmenizden ibaret adeta! Zaten zorunlu olma sebebi de neslin selameti değil düzeninizin bekâsı ve ihyası için köleler yetiştirmek olduğu, ayrıca, fırsat eşitliği sloganının da bir balon olup adı konmamış bir Kast sistemi olduğu da aşikardır..

Nereden biliyorum? Kendi ailemden. Ailem ve sülalem, Bozok ve Bayburt Türkmen ve Yörüklerindeniz; cihan harbinde seferberlikte nice bedeller ödemiş bir soydan geliyoruz ama üç dört nesil geçti hâlâ daha belimizi dogrultamadık, bu vatanın asil ve asli sahipleri biz ve bizim gibi “Müslüman” eşraf iken; nice hak etmeyen zındığın zengin, akademisyen, iş adamı vs elit duruma geldiğini ibretle temaşa ediyoruz.. Tenzih ettiklerim de var tabi ki. Onlar alınmasın.

Velhasıl, önceki paragrafta da kısaca belirttiğim üzere, okullarda İslam itikad ve ahlakının talim ve terbiyesi icra edilmiyor ki notundan da bahsedelim!..

Dinden bağımsız düşündüğün Ahlak ve Hukuk konusuna gelirsek.. “Fareler ve İdeolojiler” başlıklı makaleme havale ediyorum..

Levent AKINCI

Çoban

Psikoloji mi İdeoloji mi ?

Tahsilden ne hasıl ?

Fareler ve İdeolojiler