Kategoriler
Güncel

Vatanımda

Balkan mübâdilleri
Ne kadar Hak sahibi ise
Irak ve bilâd-ı Şam muhacirleri de
O kadar hak sahibidir.

Esasen, üzerinde Ezan okunan
Her bir toprakta
Her bir müslümanın
Hakkı vardır!

Kaşgar’lı Tanca’da, Marekeş’li Urumçi’de, Derbent’li Bozok’ta, San’a’lı Kefe’de, Mostar’lı Kahire’de, Amid’li Lahor’da, Bayburt’lu Açe’de, Moro’lu Trabzon’da, Bursa’lı Agadez’de, Arakan’lı Edirne’de, Gümülcine’li Van’da.. Mesuliyet ve de Hak sahibidir.

Bu mesuliyeti ve hakkı tayin eden
Ezan’da Uluhiyyeti İlâm olan Allah Teâlâ’dır!..


Levent AKINCI
Türkmen Yörük
Bozoklu ve Bayburtlu

https://youtube.com/shorts/fO8eJMzVwEA?feature=share