Kategoriler
Güncel

Veganlık ve Lgtbi

Neden Hümanistler, Feministler, Veganlar, ve Lgtbi sapıkları vs hep birlikte hareket ediyor?

Meselâ Veganlıkla Lgtbi arasında nasıl bir ilişki var ki sosyal medyadan derneklere, mitinglerden tvlere her fırsatta birlikte ve paralel hareket ettiklerini görüyoruz?

Efenim azınlık psikolojisi, ezilen ötelenen dışlanan gruplar birbirine yaklaşır.. Diyenleri duyar gibiyim.

Hayır. Bilâteşbih, bu vatanın asîl ve aslî sahipleri olan biz Müslümanlar da azınlık ve öz yurdumuzda garip öz vatanımızda paryayız adeta. Veya mesela Turani, Kafkas ve Arap muhacir ve multeciler de azınlıklar ve dışlanıyorlar. Veya mesela çeşitli kadim dini veya etnik azınlıklar da var ülkede.

Neden meselâ Şeriatçı Türkler, veya muhacir Uygurlar, Çeçenler bu Humanist çatı altında görülmüyor?

Çünkü mesele sadece azınlık olmak veya dışlanmakla ilgili değil. .

Azınlık demişken.. Uzun senelerdir Sabetay Mason bir malum azınlık tvlerde eşcinsel şarkıcıları ve oyuncuları halkın önüne şöyle sanatçı böyle oyuncu diyerek rol model olarak sundu. Şarkıcı Özdemir Erdoğan iki binlerin başında bir gazeteye verdiği tam sayfa röportajda masonluktan neden ayrıldığını ve masonların çevirdiği dolapları ifşa ederken şunu demişti, bu ülkede şu üç kişiye, Zeki Müren, Bülent Ersoy ve Tarkan’a yapılan masonik medya yatırımı başka hiç kimseye yapılmamıştır. Sebebi de cinsel kimlikleri!.. Böyle böyle bu günlere gelindi yani.

Aslında matbuat ve medya ile “ahlakın aşındırılma süreci” çok evrelerden geçti. Önce Mehmet Rauf’un ahlaksız Pençe romanı ile vs başlar, ki daha sonra kısa sürede sinemaya uyarlanacak, ve Türkiye tarihinde ilk yerli film de o olacaktır. Daha sonra Yahudi ve Sabetay Simavi ve Yalman kardeşlerin ve benzer türlerin iğrenç müstehcen matbuatının başı çektiği bir kısım basınla devam etti. Ve sonraki dönemlerde Yeşilçam sinemasıyla daha tesirli bir hal aldı.. Her eve giren televizyonlar ile hız kesmeden devam eden tahribat, en nihayetinde artan tv kanalları ve derken de internet ve bilgisayarlar tabletler ve akıllı telefonlar ile zirveye yani çukura ulaştı.. Foseptik çukuru!

Sonuç; bir alim veya bilim adamının mesela bir sosyal medya hesabının bir kaç yüz abonesi varken ve faydalı bir videosu elli yüz defa seyredilirken; ibnenin biri, Kerimcan denen bir sosyal medya fenomeni olacak maymunun bir uçak seyahatinde uçağın tuvaletinde mastürbasyon yapıp yayınladığında videonun on milyonlarca defa tıklandığı, ve böylesi ibnelerin yüzbinlerce milyonlarca takipçisinin olduğu bir devir! Eşcinsel evliliklerin, serbestçe ve Sisi denen erkekten dönmenin bir başka erkekle sözde nikahında Kuran okutmasında görüldüğü gibi, hem de bazen mukaddesata hakaret ederek yapıldığı bir devir! Daha sayarım, saymakla bitmez örnekler..

Azınlık demişken hemen bir iki istisna eliti daha anayım; Boyner group her sene 8 Mart Kadınlar Günü’nde kamu spotu denen kısa videolar servis ediyorlar ana medyaya. 2018’deki “Kadına kadın diyoruz çocuğa çocuk” adlı kamu spotunda konuşanlar memleketteki azınlıklardan seçme şampiyonlar ligi gibiydi.. Bir veya iki adet de cinsiyeti belirsiz mutant ucubeyi de itinayla araya sıkıştırıp “Kadın”(?) diye toplumun gözüne sokmuşlardı.. Trans veya Travesti her ne haltsa, Dönmeyi Kadın diye tanıttı ve nesle böyle bir rol model sundular.. Kimse de çıkıp sormuyor ki hayırdır Boyner grup, siz tüccar mısınız toplum muhendisi mi? Siz de bilirsiniz ki, mesela nasıl ki bir Sabetay Dönme bin kere de Türküm dese Türk olmaz, aynı şekilde de bir erkek bin kere de kadınım dese kadın olmuş olmuyor! Keza bir kadın da erkeğim demekle erkek olmuş olmuyor.. Ucube mutant muzır birer mahluka dönmüş oluyorlar sadece. Ve bu tahribat için size bir gün meşru dairede meşru yollarla hesap sorulması da kaçınılmaz akibettir.. Ve yine mesela, o videolarda baş rol alan Caroline Koç Türkiye Aile Planlaması Vakfı Başkanı imiş. Ve kimse de demiyor ki Türk’ün ailesini töresini dizayn etmek bu “Azınlık”lara mı düştü?

https://youtu.be/iSNwfiZnlfQ

Ve şu ayrıntıyı da hatırlatalım; bildiğimiz gibi Bill Gates kırmızı ete savaş açtı. Belli bir tür tüketimi ve de insanların üremesini azaltmak istiyorlar..

Vegetaryanlık ve Veganlık ile, Toplumsal Cinsiyet şeysi ve Lgtbi arasındaki en önemli müşterek noktayı da burada yakalamış oluyoruz. Bu şimdilik dursun burada. Doğaya, kaynaklara, ve Nesle, üremeye dair bir dizayn projesi sözkonusu.. Ekine de Nesle de bir şeytani müdahale var. Buna döneceğiz daha sonra.

Evet, bu belli başlı malum azınlıklar bir yana.. Devrin gerek küresel ve gerek ulusal boyutta “Dinsizleştirme ve Cinsiyetsizleştirme” politikalarına aldanmayan ve teslim olmayan biz Müslüman Türkler ve Kürtler, ve hatta bir kısım dindar Hristiyan ve Yahudi cemaatleri, veya mesela Muhacirler.. Neden bunların hiç biri değil de, evet hiç bir azınlık değil de neden sadece Hümanist-Feminist-Vegan-Lgtbi yakınlaşması?

Geçen senelerde bir 8 Mart Dünya Kadınlar gününde “Erkekliğinizi Öldüreceğiz” yazılı pankartlar taşınmıştı. Benzer başka da yazılar yazıldı söylendi.

Mesele biraz da bu işte.. Mesele sapkın olmakta ve şiddet düşmanı olmakta.. Ve üremenin azaltılmasında.. İşin püf noktası belli bazı fıtrî tüketim şeklinin yok edilmesinde ve neslin soyun kurutulmasında..

Allah Teâlâ erkekte de kadında da, farklı suretlerde de olsa tabiri caizse, bir “Şedîd” cihet bir de “Hilm” ciheti halketmiştir. Bu ikisi birden var olduğunda beşer, “İnsan” olur..

Eğer insanda sadece Şedîd bir cihet olsaydı; kimseyle kimse arasında merhamet, muhabbet, teâvün olmazdı, kimse kimseyle dost olamazdı, izdivaç ve aile olamazdı, yardımlaşma ve merhamet olamazdı, cemiyet olmazdı, zalim ve sadist bir tür olurduk.. Eğer sadece sözde bir hilm ciheti ve yufka yüreklilik ve uyum olsaydı; kimse hayatta kalacak kadar bile lazım olan en tabii haklarına dahi sahip çıkamazdı, hiç kimse hiç kimseye hiç bir konuda hayır diyemez derekede bir mazoşist, bukalemun, şahsiyetsiz, sömürülen bir tür olurdu..

Sadece şiddet ve hiddet sahibi kişi insanlıktan çıkar; zalim, sadist, ve vahşi hayvanlar gibi, “kudurmuş bir köpek” gibi olur hatta daha beter bir mahluka dönüşür.. Sadece sözde sevgi, kardeşlik, barış, her fikre saygı, her sapkınlığa ve zulme saygı duyan, munafık, bukalemun, “ayak yalayıcı bir fino” gibi hatta daha daha beter bir mahluka dönüşür..

Zaman zaman “Mazluma halim selim, zalime Yavuz Selim” gibi cümlelerle de ifade etmeye çalıştığım bir dengeyi bozmak istiyorlar. İnsanda şiddet ve çatışma da olacak, uyum ve uysallık da olacak. Hepsi yerinde ve yerince güzel..

Kafirler Ekini(Cümle Âlemi) ve Nesli(Benî Âdemi) ifsad etmek istiyorlar.

Ayette haber verilen “Harsı ve Nesli İfsâd” durumu.. Hars, ekin ve daha umumi manada tabiat biraz da Allahualem. Alemi ve beni Âdemi ifsâd ve tahrib ederler.. Kafirler ne zaman imkan sahibi olsa bunu yaparlar.. Müminler ise muhafaza ve ıslah ederler..

Evet, tabiatı da insanı da bozuyor kafirler. Bunu bazen doğrudan ikisine de saldırarak yaparlarken; haksız savaşlar ve işgallerle, katliamlarla, nbc silahlarıyla, atıklarla vs yaptıkları gibi.. Bazen de süslü laflarla doğayı kutsayarak, mesela hastalıklı ve sapkın derecede bir hayvan ve doğa severlikle yaparak insanı ifsad ediyorlar. Doğaya insanı kurban ediyorlar! Bir tür modern paganizm mi demeli satanizm mi demeli bilemedim..

Daha çok erkeklikle özdeşleştirildiği için şiddeti ve erkekliği ve üremeyi yok etmek istiyorlar. Esasen farkında bile olmasalar da şiddet onlarda da var. Ama bunlardaki nefret ve hiddet, sadece hakikate ve bize hakikat ehline karşı..

Biz şiddete karşı değiliz. Bunu her zaman söyledim. Haklı ve yerinde şiddet haktır, helaldir, hatta farizadır bazen. Gazâda harpte olduğu gibi. Bu farzdır meselâ. Nefsi mudafaa için şiddet şarttır meselâ. Hayatın tabii deverânında, doğal döngüsünde besin zinciri dedikleri şeyin gereği olarak avlanmak veya hayvan kesmek, tahıl ve sebzeyi meyveyi koparmak.. Bunlar gayet İslamî ve İnsâni şeylerdir.

Allah’ın helal kıldığı şeyleri haram, haram kıldığı şeyleri de helal kılmaya çalışanlar birer tâğuttur! Tağut şeytan ve kafirin önde gideni azılısı demek.

Bizler hiç bir cana keyfî ve zulmen kastetmeyiz. Bilhassa hayvan keserken veya yerken vecibe olarak Bismillah deriz; bunun belki bir hikmeti de şudur, Allah’ın adını anarak adeta şunu demekteyiz; “Allah’ım, senin yarattığın can verdiğin bu mahluku senin isminle senin izninle öldürüyorum. Sen izin vermesen buna hakkım ve imkânım olmazdı”..

Vegeteryan, Vegan, Feminist, Lgtbici, Hümanist vs küffarı bir araya getiren şey bütün bu hakikatlere ve fıtrata olan düşmanlıktır.. İnsanı insanlıktan çıkarmaktır.. Ve timsah gözyaşı döktükleri doğayı da bozmaktalar aslında. Çünkü doğal dengenin ve besin zincirinin alt üst edilmesi doğaya iyilik değildir..

Evet; gerek “Fıtri-Tabii” beslenmeyi gerek “Aile”yi ve fıtri ve helâl olan “Üremeyi” bitirmeyi amaçlıyorlar..

Nüfusu azaltmanın veya artışı durdurmanın bir çok yolu var. Savaşlar, İlaçlar, Virüsler, Aşılar, Flört, Cinsel Korunma, Kürtaj, Lgtbi.. Tabii beslenme şeklini değiştirtmenin de bir çok yolu var, üretim şeklini değiştirtme, tarım ve hayvancılığı ifsad etme, vegetaryan ve vegan beslenmenin teşviki gibi..

Batıda şöyle vaka ve haberler artmaya başladı, Feminizmle ve cinsel özgürlük sloganlarıyla başlayan ve Lgtbicilik ile ifsâda devam eden mutantlık ucubelik, Ensest vs sapkınlıklarla devam ediyor.. Asla yerinde durmazlar. Battıkça batarlar o foseptiğe. (Türkiye’de de maalesef lgtbi ile ahlaki eşik daha da düştü ve bir kısım zenadıka arasında svingerlik yani eş değişme vs sapkınlıklar başladı ve dahası ensest normalleştirilmeye çalışılıyor, mesela twitterda zibil gibi ensest tagları ve videoları var, adeta toplumun gözüne gözüne sokuluyor. Aslında savaş sebebi olacak bir fesad bu ama yazık ki gördüğüm kadarıyla şu ana kadar hiç bir şey yapılmadı bu hesapların sahiplerine. Ki, aslında dikkatle takip edilse kim oldukları tesbit edilebilir belki de. Kimsenin umrunda değil gibiler. Sinsice yayılıyorlar sosyal medyada. Cinsel sapkınlıkların en fecisi en vahimi ensest ilişkilerdir. Hepsi de pislik olmakla birlikte en alçakçası odur. Ve yazık ki o bile normalleştirilmek isteniyor.)

Ve henüz ülkemizde duymadık ama batıda şöyle haberler de artıyor, Vegan aile bebeğini de Vegan beslenmeye zorladı ve yetersiz ve çarpık beslenme sonucu bebek hayatını kaybetti!..

Allah rızası için Kurban kesmeye çağ dışı ve vahşet diyen vegan aile; ilâh edindiği doğa ve kendi hevâsı ve iblis için evladını kurban etti vesselâm..

Şiddet, ister psikolojik olsun, ister fiziksel olsun, her insanın, yerinde kullanması şartıyla insan olmasının şartlarındandır. Keza hilm, yumuşaklık ve uyum da öyle.. İnsan Vasat ve dengeli ve Câmi ve Şamil olduğu sürece insândır. Yani çok yönlü, dengeli ve kapsayıcı.. Ve bu dengeyi ifrat cihetinde bozmak da tefrit cihetinde bozmak da ayetin deyimiyle “Haddi Aşmak”tır.. Normalin üstünde de had aşılmamalı normalin altı yönünde de.. Yoksa kişi Ucube Mutant bir mahluka dönüşür..


Levent AKINCI